کد مطلب: 50130
تاریخ انتشار : 1399-10-29 09:58
برای این همه خودکشی هر چقدر گریه کنیم و بنویسیم باز هم کم است، مسئولین صدای ناقوس شوم خودکشی را نمیشنوند یا خود را به کری زده اند؟

"عباس خزلی"، فعال رسانه ای در یادداشتی تحت عنوان "کسی به فکر گذاشتن تابلو ایست، برای خودکشی در ایلام نیست" نوشت:با هزاران تاسف دیشب دو جوان در شهرستان چرداول دست به خودکشی زدند و به زندگی خود خاتمه دادند.

باز هم قلبهایی از تپش ایستاد و باز هم خانواده هایی در کمال حیرت، مبهوت کوچ وحشتناک عزیزان خود شدند.

سالهاست که برچسب خودکشی به دیارمان خورده و کسی هم به فکر برداشتنش نیست، سالهاست که اسم ایلام و خودکشی در پژوهشهای علمی و دانشگاهی در کنار هم قرار میگیرد و هیچ مسئولی در ایلام این آسیب بزرگ را به چشم مشکلی که باید برایش چاره ای اندیشیده شود، نگاه نمیکند.

نمیدانم برای این همه درد و مصیبت یقه چه کسی را باید گرفت؟ جوانانی که باید سرشار از انرژی و امید به آینده و نشاط باشند، افسرده و پژمرده در کنج خانه ها منتظر پایان زندگی نشسته اند. هر چقدر برای این درد گریه کنیم و بنویسیم باز هم کم است. نمیدانم بغض گلویمان را سر کدام بی تدبیری خالی کنیم؟ آمار خودکشی در ایلام دارد راه خود را میرود و کسی به فکر تابلوی ایست برای این آسیب وحشتناک اجتماعی نیست.

در همین ماههای اخیر، حتی پایین آمدن سن خودکشی را در میان نوجوانان مشاهده کردیم، و البته مسئولان غافل و جاهل را هم مشاهده کردیم، که نه مسئولیتی را متوجه خود میدانند و نه از افزایش این روند رو به رشد احساس خطری دارند.

نهایت زحمتی که مسئولین به خود میدهند، شاید چند وقت یکبار یک دورهمی داشته باشند و چند برگه را هم سیاه کنند! مسئولین مربوطه در این زمینه صدای ناقوس شوم خودکشی را نمیشنوند یا خود را به کری زده اند؟

چند جوان دیگر باید خود را از بین ببرند، تا شاید کسی صدایش بلند شود که چاره ای باید اندیشیده شود؟

انتهای پیام/ک

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب