کد مطلب: 28628
تاریخ انتشار : 1396-06-07 21:31
اکنون کار به جایی رسیده که سوءاستفاده کنندگان از ژن برترخانوادگي خود دم می زنند در مجلس ملت بر سر رای دادن به وزرا معامله میکنند مخالف سرسخت با مديرکردن فرزندش به موافق سینه چاک تبدیل می شود.

عباس خزلی:: نمیدانم چرا برخی از رفتارها و برخوردهای اجتماعی به جای پیشرفت و بهبود ودر واقع حرکت به جلو درحال پسرفت و بازگشت به برخی حرکات ناپسند گذشته برمیگردد آیا علت در متولیان ودست اندرکاران فرهنگی کشوراست ویا شاید برنامه ای حساب شده برای آسیب زدن به اعتقادمردمي است که برای ازبین بردن فرهنگ گذشته انقلاب کرده اند واکنون هجمه وشبيخون فرهنگی سعی در بازگرداندن فرهنگ مربوط به قرن گذشته درکشوراست وشايدعدم برخورد قاطع با اشاعه دهندگان این فرهنگ غلط باعث ترویج بیش ازحد ان شده است.

حتما ازبزرگان شنیده اید که قدیما وشايدصدسال گذشته یکی از شرایط شایستگی در بسیاری از نقاط دزدی وراهزني بود واگرکسي قادربه راهزنی ودزدي نبود نمیتوانست برای خودزوجي رادرنظربگيرد وازاوخواستگاري کند چرا که باید این شرطی که برای او گذاشته شده است رابه مرحله اجرا در آورده باشد و این فرهنگ توسط خوانيني که بر مردم حکومت میکردند نهادینه شده بود و تا حدبسيارزيادي در جامع رواج پیدا کرده بود و احیانا اگر کسی بااین فرهنگ مخالفت و احیانا مبارزه میکرد مورد غضب قرارمی گرفت وبقيه ماجرا که قطعا همه بر آن واقفند.
مدتی است که این فرهنگ غلط البته با اسم دیگر که اختلاس لقب گرفته دربين برخی مدیران و آقازاده های آنان رواج پیداکرده است وبه بسیاری ازشهرستانها هم رواج پیداکرده که میلیاردی به بیت المال دست درازی میکنند و پس ازچندروزبازداشت ( البته هتل) با ضمانت ازادميشوند و جالب اینکه درپستها و مناصب بالاتری به کارگمارده میشوند و ذخیره انقلاب و زحمت کش نظام لقب میگیرند واکنون کار به جایی رسیده که سواستفاده کنندگان از ژن برترخانوادگي خود دم میزنند درمجلس ملت برسر رای دادن به وزرا معامله میکنند مخالف سرسخت با مديرکردن فرزندش به موافق سینه چاک تبدیل میشود من که نمیدانم چه اتفاقی افتاده است که امروز ننگ آورترین عمل به افتخار برای برخی از حضرات تبدیل شده است .
چه شده است که یک مديربراي ابقا خود دهها نفر از اقوام بالادستی خودرا یکروزه به کارمی گمارد این در حالیست که جوانان تحصیل کرده بعلت بیکاری وفقردچار افسردگی شده اند البته این استخدام های دستوری را حتما در گزارش بعدی مستند اعلام خواهم کرد .
ما فقط میخواهیم دستگاههای نظارتی و مسئول گزارشی به مردم ارائه دهندشايد مادچاراشتباه و توهم شدیم.

 

انتهای پیام/س

دیدگاه‌ها

چون میگذردغمی نیست

برگزیده سایت

هادی شیرخانی,شرکت برق,خاموشی ها,استان ایلام,ایلام بیدار
مدیرعامل شرکت برق استان در مصاحبه با ایلام بیدار عنوان کرد؛
ایلام بیدار به بهانه 26 تیرماه منتشر کرد؛
صدای این روزهای مردم ایلام؛
طاهره صیدمحمدی,مجری شبکه ایلام,حجاب و عفاف,استان ایلام,ایلام بیدار
مجری صداوسیمای مرکز ایلام در گفتگوی تفصیلی با ایلام بیدار:

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب