کد مطلب: 40123
تاریخ انتشار : 1398-09-17 13:03
هم دادن وعده های دروغین برای جلب آراء مردم گناه کبیره است وهم قطعا سزاوارنیست برای رسیدن به مناصبی زودگذروچندروزه،انسان به دروغ وتهمت به دیگران متوسل شود.

یادداشت::سامی شهبازی ؛هم دادن وعده های دروغین برای جلب آراء مردم گناه کبیره است وهم قطعا سزاوارنیست برای رسیدن به مناصبی زودگذروچندروزه،انسان به دروغ وتهمت به دیگران متوسل شود.

مردم درشرایط سخت اقتصادی هستندولیکن جنس شعارها رامی شناسندومتوجه وظایف وحدوداختیارات یک نماینده مجلس هستند.

غلوهاهم جزو گناهان کبیره است وبه همان موازات اهانت وتحقیریک خواهروبرادرمومن که دارای شرایط ویژه ورای مردمی هست ،هم گناه کبیره است.

ولذا برهمه کاندیداهای محترم وطرفداران آنها فرض است که برای معرفی خودازدوقطبی ها کاذب پرهیزنمایندوالزامات وبایسته های اخلاق مداری درنوع تبلیغات ورفتارخودرارعایت کند.

وعده های فراترازاختیارات مجلس برای جلب آراء مردم قطعامصداق دروغگویی است وبایدمواظبت کنیم !

پرواضح است که مردم می دانندکه نمایندگان بطورکلی درحوزه های خاص قانونگذاری ونظارت مسئولیت دارندونبایدکاندیداهای محترم بابالابردن غیرواقعی مطالبات درباورمردم آسیب ایجادکنند!چراکه درصورت انتخاب وعدم توانایی درتحقق وعده هامردم ازنظام بدبین می شوندواین یک رفتارغیرمسئولانه وغیراخلاقی است.

این روزها تعاریف عجیب وغریب وبلاوجهی درافواه شنیده می شودکه جای تامل دارد.

 

انتهای پیام/الف

دیدگاه شما

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب