کد مطلب: 36744
تاریخ انتشار : 1398-05-03 07:55
شاید روزگاری که سردار شجاع تنگستان،رییسعلی دلواری با دست خالی عرصه را بر مزدوران انگلیسی تنگ کرده بود تصورش راهم نمیکرد که فرزندان این مرز و بوم شاهد و بانی افول قدرت برتر نظامی آن روزگار شوند.

حیدر حسین نیا:: آفتاب در سرزمین بریتانیا غروب نمیکند... این جمله ایست که هر خواننده و پژوهشگر تاریخ معاصر آنرا شنیده است. بریتانیایی که زمانی بلاد مختلف در جای جای کرهء زمین را به استعمار خود درآورده بود و تمامی تحولات سیاسی و اقتصادی عالم را تحت تأثیر سیاستهای خود مدیریت میکرد،قدرت اول دریایی جهان بود و بر آبراههای حساس و حیاتی سیطرهء کامل داشت،سُفرایش در کشورهای هدف با نام سفیر کبیر شناخته می شدند که این واژه نوعی تحقیر برای کشور میزبان محسوب میگردید، هندوستان را با تمام ثروتش چونان کرکسی لاشه خوار به دندان گرفته بود،با تأسیس کمپانی هند شرقی راه غارت ممالک جنوب غرب آسیا را برای خود فراهم ساخته بود،اکتشاف و استخراج و غارت نفت ایران را حق مسلم خود میدانست و با تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس راه غارت ثروت ملی ایرانیان را در زمان حکام خائن پهلوی برای خود به شکلی قانونی درآورده بود، نقشهء جغرافیایی ممالک منطقه را به جهت بحران سازی و تنش آفرینی به شکل دلخواه تنظیم کرده بود، در تحمیل عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمنچای نقش اساسی ایفا نمود و در مقاطعی جنوب ایران را جولانگاه نیروهای نظامی و دریایی خود قرار داده بود،در جنگ دوم جهانی علیرغم اعلام بی طرفی دولت مرکزی نسبت به اشغال کشور اقدام نمود،شاه و نخست وزیر تعیین میکرد،انقلاب مشروطه را به ورطهء نابودی کانالیزه کرد و روند دموکراسی خواهی در مملکت راتغییر داد، امروز جایگاهش در روابط و سیاست بین الملل کجاست؟ این قدرت پیر جهانی امروز چه جایگاهی در معادلات منطقه و جهان دارد؟

مواردی که به آنها اشاره شد تنها بخشی از نقشه ها و اقدامات مکارانهء روباه پیر سیاست است. و اما امروز هفته گذشته یک نفت کش ایرانی به دستور مقامات انگلیسی در جبل الطارق به بهانه نقض تحریمهای اتحادیهء اروپا علیه سوریه توقیف شد،انگلیسی ها که خود را اساتید بازی شطرنج عرصهء سیاست می دانند.

شاید به نوعی در پی تحریک جمهوری اسلامی و محک زدن قدرت ایران در برخورد با این مسئله بودند، همزمان با ایجاد محدودیتهای رفت و آمد برای دیپلامتهای ایرانی در آمریکا،این مسئله نیز دارای بار سیاسی و ایجاد اتمسفر روانی و تاثیر بر آینده فروش نفت و اقتصاد ایران بود، و تنها رهیافتی که به ذهن شنوندگان ژورنالیستی متبادر می شد، افزایش فشار سیاسی، روانی و اقتصادی به ملت ایران بود، اما به فاصلهء تنها چند روز از این اقدام ناشیانهء دولت انگلستان و در پی بی نتیجه بودن پیگیریهای دیپلماتیک برای آزادسازی این نفت کش، به یک باره تیتر اول خبرگزاریهای دنیا تغییر کرد و خبر توقیف یک نفت کش انگلیسی بوسیلهء نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محافل رسانه ای دنیا خبرساز شد.

این نفتکش انگلیسی به دلیل عدم رعایت مقررات عبور بی ضرر و برابر قواعد حقوقی بین المللی توقیف شده است، این اقدام که البته از نظر ماهوی هیچ سنخیتی با اقدام انگلیسیها در رابطه با نفتکش ایرانی توقیف شده ندارد، اما برگ برندهء این بازی سیاسی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است و شاید مبادلهء این دو با هم برای سردمداران انگلیسی به پایانی افتضاح آمیز برای شراکت در تروریسم اقتصادی با آمریکاییها علیه ملت ایران بدل شود.

شاید روزگاری که سردار شجاع تنگستان،رییسعلی دلواری با دست خالی عرصه را بر مزدوران انگلیسی تنگ کرده بود تصورش راهم نمیکرد که آوازهء رشادتهایش لالایی زبان مادران این سرزمین شود و فرزندان این مرز و بوم شاهد و بانی افول قدرت برتر نظامی آن روزگار شوند.

این بازی از پیش باختهء انگلستان ، بیش از هرچیز گواه فروپاشی قدرت بریتانیای کبیر و حقارت انگلستان امروز خواهد بود. 

 

انتهای پیام/س

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب