کد مطلب: 21091
تاریخ انتشار : 1395-03-28 12:14
آیا بهشت مفسدان که به طبع در استانهای کوچکی چون ایلام مافیایی تر است. و برخی نهادها ی دولتی و صاحبان ثروت در این شهرها دستورالعمل ساده تری دارند، و اجازه نمی دهند تک خبرهایی که گاه گاه از شهرها در رسانه های رسمی خبری منتشر شوند، استثنا هستند از دستور رئیس جمهور؟

به گزارش ايلام بيدار به نقل از آفتاب ایلام،فساد درتاریخ معاصر ایران هراز جند گاهی تحولات بزرگ و کوچک متعددی را رقم زده است ، فساد محصول سیاسی است. درطول تاریخ نمی توانیم نمونه ای رابرای معرفی یک جامعه بدون فساد معرفی کنیم ، بدین معنی که هیچگاه جامعه آرمانی و خالی از فساد وجود نداشته است . اما مسئله ای که باید به آن توجه شود این است که درجه و گستره فساد را ازریشه بخشکانیم« تا تخم مرغ دزد ،شتر دزد نشود» وآنان که نظارت را بر نمی تابند را با راههای تقویت نظارت مردمی  به نظارت ملزم و به آنان بفهمانیم که اتاق های شیشه ایی اجازه مخفی کاری و دور زدن قانون را به آنان نمی دهد. دراین راستا نیازمند اراده سیاسی و استفاده از تنها راه مبارزه که همانا « نظارت مردمی» است . بوده و مستلزم تقویت و توجه به مطبوعات آزاد که در حکم رکن چهارم دمکراسی بوده میباشد.تا نقش پیشگیری از خود کامگی و بالطبع پیشگیری از فساد را به ارمغان اورد.
حال که اراده سیاسی دولت امید با حکم ریاست جمهور به معاون اول بر آن قرار گرفته تا مدیران  در چهارچوب مقررات و عمل به قوانین از بروز فساد و تخلفات مالی پرهیز و اعمال کاران وآنان که نظارت را بر نمی تابند و در مقابل افکار عمومی پاسخگو نیستند . برخورد شود. سئوال این سطور آن است که : آیا دستور ریاست محترم جمهور در مقابله با فساد شامل ایلام می شود یاخیر؟
آیا بهشت مفسدان که به طبع در استانهای کوچکی چون ایلام مافیایی تر است. و برخی نهادها ی دولتی و صاحبان ثروت در این شهرها دستورالعمل ساده تری دارند، و اجازه نمی دهند تک خبرهایی که گاه گاه از شهرها در رسانه های رسمی خبری منتشر شوند، استثنا هستند از دستور رئیس جمهور؟
آیا با محدویت رسانه در ایلام و پیشاپیش امکان آزادی بیان را بلعیدن در استان ایلام آنهم  توسط منصوبین دولت امید که ریاست جمهورش دستور مبارزه داده و این دستور در ایلام وتو شده است .شرایط فساد های اقتصادی گسترده ، زمین خواری ، قظع شبانه درختان ، بیکار سازی کارگران ، عدم ارائه خدمات به شهروندان و پیاده روهای تسخیر شده و…. تصادفی نیست. آقایان مسئول دولت در استان بهشت مفسدان اقتصادی چنین مختصاتی دارد.
عدم مبارزه با این موارد و برخورد هیجانی و عاطفی موجب آن میگردد. زوایای پنهان فساد ، پنهان تر بماند. پس الحمدالله با عزم سیستم های نظارتی ، برخورد قاطع مقامات قضایی  و امنیتی برای مبارزه با این بهشت مافیایی که نمونه کوچک آن در مصاحبه های شورای شهر بیان و توسط رسانه ها اطلاع رسانی شد . بر استاندار ایلام که خود از خانواده پاک و روحانی است فرض وواجب است که از سیستم قضایی ، نظارتی، امنیتی و رسانه ها حمایت و با برخورد با متخلفین درنگ ننماید. ایلام را جزیی از ایران بداند . دستور رئیس جمهور را درایلام ساری و جاری و عملیاتی نمایدکه نتیجه آن :
۱- مردم ایلام احساس نمایند مسئولین در اتاق شیشه ایی فرار دارند و تمام زوایای پنهان فساد و مبارزه با آن ازدید مردم که ولی نعمت انقلابند مخفی نمیگردد.
۲- حساس کردن جامعه و جدی گرفتن افکار عمومی تا اعتماد اجتماعی به مسئولین استان خدشه نگردد.
۳- توجه به نقش رسانه ها که نقش مهم در حساس کردن جامعه به مبارزه با فساد دارند . برخورد استاندار با آنچه بیان شد و دوری از سکوت یا حمایت ضمنی از متخلفین می تواند از افراد متخلف ترسی به وجود آورد دائمی که همه احساس کننداگر دچار فساد شوند، افکار عمومی آنان را فراموش نخواهندکرد.به انتظار برخورد در استان ایلام و اجرای دستور رئیس جمهور.

برگزیده سایت

ایلام بیدار به بهانه هفته کار و کارگر گزارش می دهد؛
سپاه,سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام,محرومیت زدایی,اقتصادمقاومتی,استان ایلام,ایلام بیدار
ایلام بیدار به بهانه سالروز تأسیس سپاه پاسداران گزارش می دهد؛
مهدی ویسه,جانباز ایلامی,جهادعلمی,استان ایلام,ایلام بیدار
ایلام بیدار به بهانه روز جانباز گزارش می دهد؛

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب