کد مطلب: 44943
تاریخ انتشار : 1399-03-10 09:19
درباره اخذ سفته از کارگر و مجازات مربوط به کارفرما بیشتر بدانید.

به گزارش ايلام بيدار ،  وحید حاجی زاده کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: در قانون کار و مقررات مربوطه در خصوص اخذ سفته یا چک تضمین کارگران پیش‌بینی خاصی انجام نشده است و هیچ گونه منعی جهت گرفتن این نمونه ضمانت از کارگر وجود ندارد.
او افزود: آن چیزی که موجب محکومیت کارفرمایان در خصوص این گونه اسناد تضمینی می‌شود، این است که دریافت چک و سفته به صورت سفید امضا بوده و تصور کارفرما این است که هر زمانی بخواهد می‌تواند علیه کارگر سفته را به اجرا بگذارد.
حاجی زاده گفت: هیچ گونه قرارداد استانداردی فی مابین کارفرما و کارگر وجود ندارد و خسارت ترک کار و یا مواردی که منجر به اجرا گذاشتن سفته می‌شود در قرارداد تصریح نشده و این امر دلیلی بر محکومیت کارفرمایان است.
او با بیان اینکه اخذ چک و سفته ضمانت از کارگران باعث می‌شود که از شکایت کارگر علیه کارفرما پیشگیری شود، گفت: تعهدات و فرم‌های الزام به انجام خدمت در این خصوص تعیین کننده هستند.
این کارشناس گفت: در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد سفته‌های ضمانت کارگران در اختیار کارفرمایان قرار گرفته بود که در زمان شکایت فاقد ضمانت اجرا و اعتبار تشخیص داده شده و در بیشتر پرونده‌ها کارفرمایان محکوم شدند.
او با بیان اینکه مورد موثر در روابط فی ما بین کارگر و کارفرما فقط قرارداد کار است، افزود: عدم وجود قرارداد کار قانونی فی ما بین کارگر و کارفرما، جرایم غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب