کد مطلب: 44717
تاریخ انتشار : 1399-02-30 09:00
تعریف راهبرد توسعه صنعتی و تقید به اجرای آن، کنترل زمینه های ویژه خواری با ابزارهای مالیاتی، تضمین حقوق مالکیت و تفکیک رانت مولد از رانت بد، از جمله نقاط مشترک تجربه حمایت از تولید در کشورهای با رشد اقتصادی بالا بوده است.

به گزارش ايلام بيدار ، یکی از ابزارهای مهم برای تحقق شعار امسال مبنی بر "جهش تولید" توجه به راهکارهای مورد استفاده در کشورهای با رشد اقتصادی بالا برای حمایت از تولید است.
براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس که اخیرا در قالب گزارشی منتشر شده است، مرور تجربه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشورهای منتخب موفق در رشد اقتصادی شامل ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، آمریکا و برزیل نشان می‌دهد:
1. در فرایند صنعتی شدن و شکل‌گیری زیرساخت‌های تولیدی و تولد بنگاه‌های بزرگ، تقریباً در همه کشورها، دولت‌ها نقش برجسته‌ای داشته‌اند و در هیچیک از این کشورها حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده است.
2. در اغلب این کشورها، حمایت‌های مالی، اعتباری، تعرفه‌ای دولت از تولید، به همراه سازوکارهایی به‌منظور تضمین بیشترین تأثیر در رشد اقتصادی، طراحی شده است. مواردی نظیر سازوکار اصابت، پاسخگویی، هدفمند و مقید بودن و زمان‌بندی حمایت‌ها در اکثر موارد لحاظ شده است.
3. تقریباً همه این کشورها راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) مشخص و اعلام شده داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند.
4. فرهنگ و بستر فرهنگی برای تولید و سرمایه‌گذاری در این کشورها وجود داشته یا تقویت و حراست شده است نظیر فرهنگ کار، پس‌انداز و مصرف. زمینه‌های ویژه‌خواری (رانت‌جویی)، راحت‌طلبی و درآمدهایی از مسیرهای خارج از کار و ابتکار هم حداقل در دهه‌های اخیر، با ابزارهای مالیاتی کنترل و مدیریت می‌شود.
5. سازوکار تأمین مالی از نوع هدایت اعتبار (ایجاد نظام انگیزشی بانک‌ها برای پرداخت اعتبار و تسهیلات به پروژه‌ها یا واحدهای تولیدی پیشران رشد) در اکثر این کشورها به اقتضای شرایط داخلی و با حدود مشخص، وجود داشته است.
6 .رشد اقتصادی و زیرساختهای تولید و سرمایه‌گذاری عموماً از زمانی آغاز شده که نهادهای اجرایی حکومت، امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار و حقوق مالکیت را تضمین کرده‌اند.
7. دولت رانت مولد (ارزش‌افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت) را از رانت بد متمایز کرده و رانت‌های بد را حذف و رانت‌های مولد را در راستای «راهبرد توسعه صنعتی» هدفمند و عملیاتی کرده است، درعین‌حال سیاستهای مالی و مالیاتی نیز پشتیبان راهبرد توسعه صنعتی بوده و با آن تنظیم شده است. 
انتهای پیام/

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب