کد مطلب: 4725
تاریخ انتشار : 1392-08-29 10:10
جناب آقای استاندار! ضمن آن که مقدمت را به خاک خودت گرامی می داریم بهتر دیدیم در ازدحام بازی های سیاسی، بده بستان های ایلی و آدم های ناحسابی چند تا حرف حساب و دوستانه با شما بزنیم که در هنگامه ای سخت سکان این استان را به دست گرفته ای.

سارا فلاحی:جناب آقای استاندار! ضمن آن که مقدمت را به خاک خودت گرامی می داریم بهتر دیدیم در ازدحام بازی های سیاسی، بده بستان های ایلی و آدم های ناحسابی چند تا حرف حساب و دوستانه با شما بزنیم که در هنگامه ای سخت سکان این استان را به دست گرفته ای. شما درست زمانی مدیر ارشد این استان شده ای که در انبوهی از تضادها، مشکلات و نابسامانی ها گرفتار آمده ایم و این آب گل آلود فرصت خوبی است برای ابن الوقت ها که ماهی های بزرگی صید کنند؛به فال نیک گرفتیم وقتی اعلام شد استاندار ایلام یک ایلامی است. خسته شده بودیم از استانداری برادران ترک که تا استانمان را با تمام مشکلاتش شناختند وقت گل نی شد!
آقای استاندار! کما بیش هم سوابق حرفه ایت را می دانیم و هم از تعلقات سیاسی و جناحی شما اطلاع داریم اما هیچ کدام از این ها به این اندازه مهم نیستند که بسیاری از اهالی این استان سلامت نفس شما را ستوده اند و می دانند نگران توسعه استان توسعه نیافته و آکنده از مشکلاتت هستید. می دانیم به قصد خدمت به خلقی آمده اید که نه آب دارند و نه هوایی سالم که در آن نفس بکشند، مردمانی زجرکشیده که قمار بازان سیاسی زیادی بازیشان داده اند و آنچه باخته شده است شرف و حیثیت این مردم بوده است و آن قماربازان برج و باروی خویش به پا کردند و از رنج های این مردم به گنج رسیدند و سپس رها کردند این دیار را با مردمان زخم خورده اش!
جناب آقای استاندار! بسیاری به این استان آمدند و فربه شدند و رفتند و آنقدر از مردم ما دوشیدند که جسم زار و نحیف استان ما  که امروز شما می بینید نتیجه آن دوشیدن های مکرر است. بودجه های فرهنگی را در زباله دان تفکرشان ریختند ،اقتصاد این استان را فلج نمود ند و سیاست استان را تعطیل نمودند. اکنون ما از شما انتظار نداریم نقش قهرمان این مردم را بازی کنی، نمی خواهیم منجی آن ها باشی چون ملتی که دنبال قهرمان باشد و از خود سلب مسئولیت کند بسیار زود تهی می شود و می میرد و ما می خواهیم زنده باشیم ما از شما انتظار داریم در جایی که قرار گرفته اید مسئول باشید و مسئولیت بپذیرید.ما انتظار شق القمر از شما نداریم چون عمق مشکلات مان را می دانیم ما از شما می خواهیم از این به بعد مواظب پیکر تب گرفته استانمان باشید که تبش بالاتر نرود که تشنج نکند که به کما نرود.
ما از شما می خواهیم بسان دولت های رانتیر برای خودتان شروع به هوادارسازی نکنید، می خواهیم نگرش های حزبی تان را چند صباحی کنار بنهید. رانت هایی که در اختیار دارید بین اعضای حزبتان تقسیم  نکنید ما از شما می خواهیم تا گفتمان امیر مومنان را پاسدار باشی و "در امور کارمندانت بیندیشی و پس از آزمایش به کار بگماری و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکنی زیرا نوعی ستمگری و خیانت است.کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا از خاندان های پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن زیرا اخلاق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظ تر و طمع ورزیشان کمتر و آینده نگریشان بیشتر است" (نامه 53) هر چند امروز در ازدحام بازی های سیاسی، بسیاری در تلاش اند که دیگر کسی کلام امیر مومنان را به خاطر نیاورد اما ما هنوز معتقدیم گفتمان مسلط بر قلبهای مردم ما گفتمان علی (ع)است.
آقا استاندار! از بین مردم یارگیری کنید. گفتمانی که شما حاملش هستید زمانی می تواند در جامعه نهادینه شود که مردم پاسدارش باشند. ما امیدواریم شما در حلقه یاران غار و دوستان دیروز و رودربایستی های حزبی و ایلی گرفتار نشوی و به گروگان نان به نرخ روزخوان امروز نیز در نیایی!
امیدواریم سهم مردم را پاس بداری و با این سهم معامله نکنی و آن را جز مردم به کسی روا نداری.
آقای استاندار! در استان ما سیاست بازان قهاری آمدند اما چون مردم را نفهمیدند و بار کج بردوش خویش نهادند هرگز به مقصد نرسیدند امیدواریم در مدیریت شما مسیر تجار سیاسی بسته شود.
امیدواریم گوش های شنوایی داشته باشید و چشمانی تیز بین که کسانی که با مردم نسبتی ندارند شما را در حصار مطالبات نامشروع خود نگیرند. استان ایلام هماره بستر رشد و بالندگی قمار بازان و تاجران سیاسی و اقتصادی بوده است ما پیرو حقی که شما بر گردن ما دارید هشدارت می دهیم چون می خواهیم شما بازنده این میدان نباشید!
بسیاری در این جا از بس مار خورده اند افعی شده اند، به راحتی سربزنگاه رهایت می کنند و حتی به یادت نمی آورند مواظب باش در حلقه آن ها گرفتار نشوید.
آنان که به جای تفکر تملق هدیه ات می کنند را از اطراف خویش دور کن که مرگ ریاست زمانی است که صداقت گماشتگان در ازدحام تملقشان گم شود.
این کلام امیر مومنان را به خاطر بسپار که خودت را فراوان از مردم پنهان مدار که پنهان بودن رهبران، نمونه ای از تنگ خوئی و کم اطلاعی در امور جامعه می باشد. نهان شدن از مردم زمامداران را از دانستن آن چه بر آنان پوشیده است باز می دارد پس کار بزرگ اندک و کار اندک بزرگ جلوه می کند. زیبا زشت و زشت زیبا می نماید و باطل به لباس حق در آید. همانا زمامدار، آن چه را که مردم از او پوشیده دارند نمی داند و حق را نیز نشانه ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود و تو به هر حال یکی از آن دو می باشی: یا خود را برای جانبازی در راه حق آماده کرده ای که در این حال، نسبت به حق واجبی که باید بپردازی یا کار نیکی که باید انجام دهی ترس نداری، پس چرا خود را پنهان می داری؟ و یا مردی بخیل و تنگ نظری که در این صورت نیز مردم چون تو را بنگرند مأیوس شده از در خواست کردن باز مانند، با این که بسیاری از نیازمندی های مردم رنجی برای تو نخواهند داشت که شکایت از ستم دارند یا خواستار عدالتند یا در خرید و فروش خواهان انصافند. (نامه 53)
آقای استاندار! استان ایلام به همت های مضاعف نیاز دارد نه به آدم های مضاعف.استان ایلام ثروت دارد اما مدیریت نمی شود،متخصص دارد اما کسی به تخصصشان وقعی نمی نهد. مغزهای متفکر دارد اما به جای آن که راه ماندن و خدمت به استان برایشان باز شود راه فرارشان هموار می شود.
آقای استاندار! استان ایلام دیگر توان ندارد که کسی بر گرده اش سوار شود و بالانشین گردد امیدواریم در دوران مدیریت شما اگر مشکلی حل نمی شود مشکلی ایجاد نشود اگر زخمی التیام نمی یابد زخمی دیگر وارد نشود اگر سرمایه ای وارد این استان نمی شود سرمایه ای هم خارج نشود اگر ابداعی نمی شود رکودی هم حاصل نشود و اگر نتوانستی لبخند بر لب مردم بنشانی  لااقل سوگوارشان نکنی چون برخی از سیاسیون  اینجا علاقه وافری دارند تا مردم بمیرند و آن ها در مراسم عزایشان تبلیغات حزبی و سیاسی شان را روبراه کنند.امیدوارم آنقدر خوب به مردمت خدمت کنی که مردم نگران رفتنت باشند نه منتظر رفتنت!
 
 
غرب آنلاین

دیدگاه‌ها

درود خدا براين زن شير دل درد دل محرومان را بيان نمود
آفرین انصاف وتدبیر در گفتارت بود کاش استاندار تورابعنوان مشاور خویش انتخاب کند
سخن چون كه ازدل برآيد لاجرم بردل نشيند سخنان دلنشيني بودكه سركارخانم دكترفرمودند،تبعا" باشناختي كه ازاستاندارمحترم حاصل شده است،ايشان نيز پذيراي مطالب خواهندبودوازسردلسوزي وخدمت صادقانه به اين مردم نجيب ازهيچ كوششي فروگذارنخواهدكرد وافرادمخلص وخدمتگزاررابراي خدمت خالصانه برخواهندگزيد. نه افراط،نه تفريط باشدنگاه دولت اعتدال،اميد وتدبير انشاءالله
از متن سرکار خانم فلاحی دو مطلب برداشت می شود ،یکی اینکه افراد مناسب در مناصب مدیریتی قرار گیرند و دیگر اینکه جناب استاندار خود را از دید مردم مخفی ننماید،با احترام به نظر و دیدگاه ایشان ، مشکل ایلام این موارد نیست، درد و رنج این دیار از کمی اعتبارات مالی است که میبایست این موضوع را از مدیریت ارشد استان تقاضا نماییم تا با تشریک مساعی نماینده محترم ولی فقیه در استان و نیز نمایندگان محترم مجلس ،اعتبارات در خور شآن مردم استان اخذ گرددتا از این وضعیت نامطلوب خلاص شویم .حال مدیران استانداری و سایر سازمانها هر دیدگاهی اعم از چپ یا راست داشته باشند چه دردی از ایلام دوا می شود یا چه کاری بر زمین میماند وقتی که بودجه ای در اختیار نداشته باشند و یا اینکه صبح تا شب جناب استاندار با مردم ملاقات نماید ،چه گر ه ای از مشکلات مردم باز می شود . بیاییم منصفانه قضاوت نماییم ،مدیران از هر طیف سیاسی یا ایل و عشیره ای باشند چه فرقی به حال عامه مردم میکند. اینکه نخبگان یا مدعیان مدیریت عنوان کنند اگر ما مدیر نشویم استان با مشکل مواجه میشود ، درست نیست، هر کسی که قدمی در راستای محرومیت زدایی استان بردارد به شرط داشتن صلاحیت از دید مراجع ذیربط محترم خواهد بود ،با هر بینش مشروعی و با هر قومیت و ملیتی . به امید روزی که ایلام عزیز با پسوند نا میمون "محرومیت" وداع نماید و با آرزوی توفیق برای جناب مهندس مروارید .
با سلام ، در دنیا اساتید دانشگاه عموماً در حوزه ی تخصصی خود حرف تخصصی میزنند ولی در دیار ما اساتید حرف های کلی که عوام الناس هم آنها را می دانند ولی بلد نیستند با لحنی شبه ادبی آنها را بیان کنند را بیان می کنند. استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی نباید از الفاظی مثل دوشیدن و فربه شدن و افعی شدن و ایراد انواع اتهامات به همشهریانش استفاده کند. از قدیم گفتند کافر همه را به کیش خود پندارد. خانم دکتر سخنان شما نشان می دهد که به عموم فعالان و نخبگان ظن سوء دارین این نوع نگاه شما را به هیچ جا نمی رساند بر فرض که همانگونه که شما گفتید بسیاری از فعالان ما همانگونه هستند که شما می گویید اما تجربه به ما ثابت کرده که اگر شخصی ثابت کرد که جمعی بدجنس و افعی شده اند به معنای این نیست که آن شخص گوینده خود علیه سلام و خوب و شریف است.
برادر یا خواهر گرامی حرف حق همیشه تلخ است ،حالا که خان مدکتر حرف حق را می زند دیگر چه تفاوتی دارد که آن را چگونه بیان کند .اگر قرار باشد استاد دانشگاه فقط به مسائل دانشگاه و علوم سیاسی بپردازد دیگر چه سودی به حال سایر افراد جامعه دارد.متاسفانه این باب شاده است که هر وقت انسان آگاهی حرف حقی را می زند افراد متضرر از حرف حق با مقابله برمی خیزند.
اساتید دانشگاه درس خوانده اند که که راحت تر حرف و درد دل مردم را بفهمند نه آن که با حرف های سلمبه و قلمبه از مردم دور باشند افراد قبل از تخصص انسان هستند و اگر قرار باشد همه در چارچوب تخصص خودشان بمانند و اسیر نام و تخصص خود شوند که وای به حال مردمی که تحصیل کردگانشان اینها باشند اتفاقا خانم دکتر فلاحی با مطلب فوق نشان داده اند که از جنس مردم هستند اگر ایشان به عنوان یک استاد علوم سیاسی این هشدارها را ندهند پس چه کسانی باید این کارها را انجام دهند ناشناس گرامی که با حرفهایتان معلوم است زیاد هم ناشناس نیستید شما چرا بهتان برخورده است نکند شما هم از خورندگان مارهایی هستید که شما را به افعی تبدیل کرده است!؟حتما شما از جنس مردم نیستید که همه چیز را به خود گرفته اید شاید هم هشدارهایش مسیر مشاور شدن و معاون شدن شما را بسته است؟راست گفته اید کافر همه را به کیش خود می پندارد!مشخص کنید کجای حرف استاد توهین به همشهریان خیالی شما بوده است؟این کلام که سراسر برای مردم و به خاطر مردم بوده. لااقل ایشان استاد بنده بوده و در مناعت طبع نظیر ندارد کمی سوادتان را بالا ببرید و مردم را قربانی عقده گشایی های خود نکنیدشما که ایشان را به توهین متهم کردید خودتان که آخر توهین ها را به ایشان که محبوب مردم هستند روا داشته اید به شما برخورده است که یک بانو سواد و فهم تحلیل مسائل را بیشتر از برخی از افراد پر مدها دارد ؟حیف که مردم ما در -------------------. امیدوارم استاد فرهیخته علوم سیاسی سرکار خانم دکتر فلاحی در دور بعد نماینده ما باشند
سلام خدا بر دکتر فلاحی که فهم و شعورشان از مسائل سیاسی گروهی را به تکاپو انداخته است استاد عزیزم از این که دغدغه مردم دارید تشکر می کنیم.
چندنکته جهت یاداوری به خانم فلاحی ،ضمن اینکه تشکر می کنم از اینکه تذکرات به مسئولین لازمه رشد سیاسی و اجتماعی و در کل لازمه توسعه است اما : 1-ای کاش خانم فلاحی این تذکرات را به استانداران همفکر و هم طیفشان در دوران مدیریت همان استانداران می دادند معلوم نیست چرا در مورد اشتباهات انها به استاندار جدید تذکر می دهند 2-انتظار داشتیم ایشان بعنوان یک دکترای علوم سیاسی عوامانه سخن نمی راندن چگونه انتظار دارید ملت ایران به یک تفکر سیاسی نه گفته اند و به یک تفکر سیاسی دیگر رای اعتماد داده اند اکنون استاندار ایلام ان نگرش را بخاطر اینکه جنابعالی به ان اعتقادی ندارید کنار بگذارد 3-گفته اید یارانت را از میان مردم انتخاب کن ایا این گفته می تواند سخن یک متخصص سیاسی باشد ؟ مگر اصول گرایان و یا اصلاح طلبان و یا اعتدالیون ویا....از میان همین مردم نیستند جنابعالی علم سیاست خوانده اید نیروهای توانمد سیاسی اجتماعی و....در پروسه تشکیلاتی پخته می شوند کسی که چنین پرینتی ندارد چگونه می توان به ان اعتمادی کرد ؟ 4-معلوم نیست منظور خانم فلاحی از( کسانی که با مردم نسبتی ندارند) چیست ؟البته ما که گرایش سیاسی خانم فلاحی را می دانیم می توان بفهمیم منظورشان کدام طیف است ، اما جهت اطلاع ایشان یاداوری می کنم که همین مردم با اکثریت ارا اقای روحانی را انتخاب کردند و اگر ایشان توجه کرده باشند کاندیدای مورد نظر ایشان که اقای جلیلی بودند معلوم است چه نسبتی با مردم داشتند ؟ 5-اگر اعتقاد به قهار بودن قماربازان سیاسی دارید که بیراه هم نگفته اید راه اصلاح این رفتار وظیفه استاندار نیست بلکه وظیفه دانشگاه و نهادهای اموزشی و اساتیدی است که بتوانند نگرش مردم و جوانان را به این تفکر غلط اصلاح کنند 6-اشارات جالبی به سخنان امیر مومنان ع داشته اید ای کاش زمانی که جنابعالی با استفاده از تفکر ایل گرایی و قبیله محوری حاکم بر دانشگاه ازاد وارد انجا شدید و اعتراض های فراوانی که بواسطه جذب ابدارچی تا بورسیه های ان دانشگاه به مردم یک منطقهاعتراض مردم استان را بر انگیخت توجهی می کردید 7- قسمتهای از نوشته شما را قبول دارم انجا که از چاپلوسی ، تملق و...گفته اید چنین رفتارهای در شان مردم ما نیست اما من هم از این نوع رفتارها زجر می کشم و ارزو دارم هیچ انسان با شرافتی برای کسب مقام چنین رفتاری انجام ندهد اما بدان این رفتار یکی از ویژگی های توسعه نیافتگی است در پایان تشکر مجددی از سرکار خانم سارا فلاحی میکنم
قبیله بازی بخش اساسی فرهنگ ما ایلامی هاست جناب ملکشاهی و همین طور تهمت زدن شما هم کلامتان مملو از افترا است حال که خانم دکتر حرف حقی را زدند چرا آن را نمی پذیرید و ایشان را با چوب اشتباهات دیگران می رانید حرف های شما هم بوی بد قبیله گرایی آن هم از نوع سیاسی اش می زند.اتفاقا من در زمان استانداری عباس زاده شاهد بودم که سرکار خانم فلاحی تنها کسی بودند که ایشان را به نقد کشیدند و حتی با او درگیر شدند آن موقع شما کجا بودید؟دانشگاه آزاد الان هم اسیر قبیله گرایی است الان برادران حوزه جنوب آن را تصرف کرده اند.بیایید یک سوزن به خودمان و یک جوالدوز به دیگران بزنیم
سلام دوستان به عنوان دانشجوی دکتر فلاحی چند نکته عرض میکنم 1-ایشان تفکرشان با چیزی که اقای امیدی گفتن فرق دارد لااقل سعید جلیلی نیست 2- ادبیات نوشته ایشان زیبا بود و تحسین برانگیز خسته شدیم از متن های بی روح و زبر 3-اری برخی با مردم نیستند برخی ها که مناقصه ها و مزایده ها را بدون تشریفات برنده میشوند بعضی ها مث اقای امیدی که تا توانستند در زمان احمدی نژاد پول پارو کردنند و اکنون دایه دلسوز تر از مادر شده اند 4-کمتر به داریوش قنبری بنازید!!! ایشان اگه قهار بودند در انتخابات قبلی با نشان دادن عکس خود در کنار خاتمی مقدمه شکست خودشان را فراهم نمیکردند 5-آقایان امیدی بارها شمارا در وزارت خانه ها همراه آقا...... دیده ایم ---- 6- بارها دیده ایم ملکشاهی با --- مشکل اساسی دارند پس اضافه کردن ملکشاهی با اسمتان اشتباه محاسباتی ست دوست سیاسی من کاش جامعه را بیشتر میشناختی در پایان حرفهای زیاد بود ولی چون باید خاورمیانه و سیاست بین الملل که درس سختی است و استادش خانم دکتر فلاحی ست مطالعه کنم به همین ها بسنده میکنم یا علی
جناب اقای ... معلوم نیست شما شاگرد هستی یا شاگر! یا چاکر! راستی این همه ادب در محضر چه کسانی به شما دیکته شده؟
جناب آقای ملکشاهی! توجه داشته باشید که رای روحانی بسیار شکننده بود 50درصد مردم در همین انتخابات مورد نظر شما به روحانی "نـه" گفتند
قابل توجه (ای بابا). جناب اینجوری هم نیست که تصور می فرمایید.به نظر میرسد آراء اقای جلیلی نقطه اصلی مقابل جریان اعتدال بود حضرتعالی تصور می کنید اگه هر یک از کاندیدها کنار می کشیدند تمام اراء شان به صندوق اقای جلیلی می رفت. این جور هم نیست همشهری من.
آقاي شاگرد عزيز مگر سعيد جليلي ضد انقلابه يا منحرف ، او فردي جانباز ساده زيست است ومردي متدين اگر اينگونه نبود مقام معظم رهبري ايشان را عضو تشخيص مصلحت ويا نماينده خود درشوراي امنيت نمي كرد قطعاً مورد تأئيدهستند ، دكترفلاحي هم حرف دل مردم را زده اينقدر ازتدبير و اميد نگو ، چون نكند درآينده نااميد بشي ، آخه هركه شده رئيس با مردم عين مهره شطرنج بازي كرده فدات برم ، 100روزها تمام شدو خاله خزي به خانه اش نرسيد.
با سلام خدمت خانم فلاحی ، اقای امیدی ، و انکه خود را بعنوان شاگرد معرفی کرده من متن خانم فلاحی را خواندم ، کامنت امیدی ملکشاهی را هم خواندم و کامنت شاگرد هم خواندم . نقدهای امیدی ملکشاهی تا حدود زیادی وارد است ضمنا نقد کاملا علمی است و خانم فلاحی می تواند پاسخش را بدهد اما (شاگرد)مطالبی که گفته کمی غیر منطقی بنظر می رسد اولا امیدی ملکشاهی خودش را معرفی کرده و (شاگرد) هم باید با شهامت خودش را معرفی می کرد ثانیا اینکه کسی مناقصه ومزایده بدون تشریفات ببرد مدیران وقت مقصرند فعالیت اقتصادی در هر دوره ای برای همگان ازاد است و این ضعفی برای کسی نیست .ثالثا در نوشته ها خانم فلاحی و امیدی ملکشاهی هر دو به قهاری قماربازان اعتراض کرده اند .رابعا نقطه قوت قنبری همان عکس سیاسی با خاتمی بود و گرنه اینقدر رای نمی اورد مگر ارای نمایندگان گذشته خبر ندارید رفتن به وزارت خانه ها همراه هرکسی کار نادرستی نیست مگر اصول گرایان باید در دوره کنونی از ساختار دولت فرار بکنند این منطقی نیست امیدی ها از مهمترین و شناخته شده ترین طایفه های ملکشاهی هستند انتصاب انها باعث افتخار مردم ملکشاهی است .تا انجا که ما مردم ملکشاهی امیدی ها را می شناسیم مردمی کاملا شناخته شده و تلاش گر برای مردم منطقه ملکشاهی بوده اند ادم یا چیزی ننویسد یا منطقی بنویسد
خوب است که جامعه ما رشد کرده است و همدیگر را در بوته نقد میگذارید اما چرا بازی می خورید دکتر فلاحی مسئولیت خود را به عنوان یک روشنفکر که نظارت بر مسئولین است انجام داده است مثل تمام دنیا شما هم با ایشان همراهی کنید تا وزن نظارتی جامعه اضافه شود نه این که به جان هم بیفتید! و در ژست آدم های مدرن حرف های سنتی و قبیله گرایانه بزنید.ایشان به هر نحله فکری که متعلق باشند به عنوان یک شهروند،یک استاد دانشگاه،یک ایلامی ،یک انسان و...حق دارند مسئولین استانش را نقد کند یا به آن ها هشدار دهد شما هم از حق خود استفاده کنید نه این که حامی صاحبان قدرت باشید.هر کس که مسئولیت می پذیرد باید ظرفیت نقد را هم داشته باشد این یعنی روح دموکراسی پس بیایید کمک کنیم این روح نمیرد.
تا انجا که عقلم قد میکشد پشت این اسمها مستعارفقط یک دست برکیبورد میتازد/ناشناس ورزمنده ورحیمی گویا فقط به امیدی ملکشاهی ختم میشود///////متاسفانه شاهد حضورکسانی هستیم که فاقد بینش سیاسی و فهم صحیح مطالب میباشند/////کسانی که دمکراسی لقلقه لسانشان هست ،گویا سعه صدر واستانه تحملشان درحد طفلک های کودکستان است وقدرت تحمل چن خط نقد دردنیای مجازی را نداشته وندارند//////درمورد اقای داریوش قنبری 6ماه پیش که با ایشان صحبت میکردم پذیرفتن که چاپ ان عکس به صلاح ومصلحت سیاست انتخاباتی ان زمان نبود/////شما که ادعای روشن فکری وتم اینده نگری داریدمانده م که این رگ قبیله گرایانه شما را به کدام ورطه سقوط میکشاند//////حضورادمها دروزارتخانه ها برانها ایرادی واردنمیکنداما جای بسی تاسف هست که این ادمها نان رابه نرخ روزخوردن و همان جمله معروف "حزب باد "را درجامعه باب نمودند//////دموکراسی فقط این نیست که درکتابها انرابلغورکنید بلکه باید انرا درزندگی روزمره وشخصی خویش نهادینه کنید که متاسفانه.... .////خدمت اون رزمنده هم یاداوربشم که ادب -------------------
ضمن تقدیر وتشکر از از خانم فلاحی که دغدغه پیشرفت استان را دارند نامه دارای اشکالات عدیده ای به شرح زیر است:1-در این نامه جزء در سطرآخر افعال جمع به کار برده شده است .که از این افعال دو فرض به ذهن خواننده خطور می کند:1-1نامه منتسب به جمع دیگری است که از جناب آقای استاندار خواهان پست هستند1-2نامبرده خود را وکیل مرده قلمداد نموده اند.که در هردوفرض اشتباه نموده اند.2-در این نامه الفاظی به کار برده شده است که در شان یک نویسنده نیست وبه مردم استان ایلام توهین شده است.3-ضعف ها وکاستی های استانداران قبلی گوشزد گردیده که این موضوع ارتباطی به استاندار جدید ندارد ومی بایست در زمان خودش مطرح می شد4-از آقای استاندار خواسته شده مسول باشند ومسولیت بپذیرند .استاندار برابر قانون مسول است زیرا به عنوان نماینده نماینده عالی دولت در برابر رییس جمهور وهیات وزیران مسول بوده وبعنوان نماینده وزارت کشور مسولیت وظایف واختیارات وزارت کشور را برعهده دارد.در این خصوص مطالعه وظایف واختیارت استانداران مصوبه شورای عالی اداری ضروری است.5-به نامه 53نهج البلاغه اشاره گردیده است که آقای استاندار به عنوان یک مسلمان شیعه از مفاد این نامه بی خبر نیست وفرمان امیر المومنین (ع) به مالک اشتر به عنوان منشور مدیریت اسلامی پذیرفته شده است.ویکی از نامه های طولانی است ووظایف استاندار در آن لحاظ شده است .کاش ایشان به همه ابعاد نامه اشاره می نمودند.6-با توجه به این که استان ایلام دومین استاندار بومی را تجربه می نمایدواستاندار جدید تازه شروع به کار نموده است. پیش گویی در مورد آینده استان کار درستی نیست.عده ای انگشت شمار که در سلسه مراتب اداری ارتقا پیدا نمی کننداستانداران بومی را به ضعف مدیریت وقبیله گرایی و...استانداران غیر بومی را به عدم دلسوزی برای استان ونداشتن تجربه متهم می نمایندکه این موضوع باعث شده عمر مدیریت ارشد استان کوتاه بوده وآسیب های فراوانی متوجه مردم شریف استانمان گردد.کاش خانم فلاحی به عنوان یه تحصیلکرده جهت اداره بهتر استان به جناب آقای مهندس مروارید راه کار ارائه می دادند.
اولا متاسفم برای فلاحی که اندک سوادی که هم داشت اونم نم گرفت و مثل نظر دهندگان بالا شد دوما تا 8 سال دیگه به فلاحی بگید براتون مطلب بنویسه

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب