کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با ایلام بیدار:
تمدن جدید اسلامی شاهکار بسیج است
کد مطلب: 48957
تاریخ انتشار : 1399-09-03 07:57
عبور از هور ویا کوهستانهای سربه فلک کشیده کردستان عراق وسرزمین رملی فکه و دفاع در برابر 43 کشور از شاهکارهای بسیجیان است.

گروه سیاسی ایلام بیدار::"خدارحم سحری "،در مصاحبه با ایلام بیدار با تبریک هفته بسیج و پیوند ولایت، انقلاب و بسیج گفت:درود میفرستیم به روح مطهر ومنور امام خمینی (ره)بزرگ پرچمدار بسیج مستضعفین ویادونام بسیجیان دریادلی که در عرضه های مختلف بلا گردان انقلاب واسلام وایران بودند گرامی میداریم.

وی اظهار کرد: درواقع بسیج را نمیتوان به یک زمان خاص ویا مکان خاص دانست ویا اینکه بسیج را منحصر یه یک یا چند ماموریت ورسالت محدود کرد، بسیج یک تفکر است واین تفکر چنان وسیع وبسیط است که هیچ اولویتی برایش نمیتوان احسا نمود.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: بسیج درحقیقت درخت تناور انقلاب است که بادستان وتفکر ژرف امام تیزبین غرس شده وهرکجا نیاز باشد وارد عمل میشود . اگرزمانی درعرصه دفاع مقدس بسیج چون آفتاب برتارک تاریخ انقلاب درخشیدودر پیشانی ونوک پیکان درآن عرصه بی بدلیل قرارگرفت بعداز آن بسیج خودرا آماده دفاع همه جانبه از انقلاب وآرمانهای والای انقلاب نمود.

سحری ادامه داد: باپایان جنگ نگاه های کوته بینانه وسطحی ماموریت بسیج را پایان یافته تلقی نمودند اما امام آینده نگر درپیام مقاومت خود ماموریت بسیج را برای همیشه تاریخ مشخص نمود .درواقع پیام امام گام بعدی درراستای توسعه وتکمیل وصدور انقلاب بود که بسیج در آن برنقش تشکیل هسته های مقاومت درسراسر جهان را عهدار بود.

وی بیان کرد: سازمان بسیج درطول عمر بابرکت خود همواره نقش سیالی در ماموریت های محوله داشته است وهیچ صحنه ای از خواستگاه ومطالبات امام عزیز ورهبر معظم انقلاب نبوده که بسیج باقدرت وصلابت کارهای نشد رابه شدن تبدیل نمود .بسیج تنها ارگانی است که آرمان والای امام خمینی مبنی بر "مامیتوانیم" را به صحنه حضور وثبوت آورده است . 

وی اظهار کرد:بسیج مستضعفین زاده تفکر ولایت فقیه است واین تفکر تا انقلاب وظهور امام عصر (عج)وحتی بعداز آن ادامه دارد . همانطوریکه رسولان وپیامبران حواریون وطرفدارانی داشتند وبه آنها اعتماد داشتند متقابلا آنان هم مطیع امر پیامبران بودند امروز رابطه رهبری وبسیج را رابطه ای مراد ومرید بایست بنامیم. ازشاخصه های بسیج هم مطیع امر رهبری بودن آن میباشد.

کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: یکی ازموفقیت های بسیج همین شاخصه است که نگاه عمیق ودقیق به رهنمودهای ولی فقیه وامام المسلمین دارد. بسیجیان هیچ گاه حتی یک لحظه به آنچکه موضع ولایت فقیه و رهبری در عرصه های مختلف بوده شک نکرده وآن راچون وحی منزل برای خود میدانند.

سحری افزود:تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام عزیز به هیچ وجه مربوط به مکان وزمان خاصی نیست .بسیج از دیدگاه امام ورهبر معظم انقلاب اسلامی نه فقط تمام شدنی نیست بلکه برای همیشه تاریخ ماندگار است وهمچنان به ماموریت خود ادامه میدهد هر چند بدخواهان نخواهند. امروز بسیج درسراسر جهان گسترش پیدا نموده ودارد جهانی میشود.تشکیل هسته های مقاومت درسراسر جهان از ماموریت اصلی وراهبردی بسیج است . 

کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:دفاع مقدس یکی ازماموریت های بسیج بود وانصافا بسیج دراین صحنه سخت کارزار چون آفتاب درخشید ونشان داد که دربرابر دشمنان تا دندان مسلح حتی با دست خالی اما با اتکا به نیروی ایمان وخلاقیت بر هر قدرتی غلبه خواهد نمود .عبور از اروند وحشی واستحکامات بسیار قوی ونفوذناپذیر ارتش بعثی که به نیابت از ۴۳کشور باما میجنگید ازشاهکارهای بسیج است.

وی تصریح کرد: عبور از هور ویا کوهستانهای سربه فلک کشیده کردستان عراق وسرزمین رملی فکه شاهکار بسیجیان است . اما بسیج بعداز دفاع مقدس متوقف نشد وبا بالندگی در همه عرضه ها خودرا درمعرض امتحان قرارداد .امروز هم این بسیج وبسیجیان هستندکه درنوک پیکان ونبرد جنگ نرم با دشمنان اسلام وانقلاب هستند.

سحری اذعان کرد: پیروزی جبهه مقاومت مرحوم تلاشهای بسیج مردمی درقالب لشکرهای فاطمیون ،علویون ،زینبیون وحشد الشعبی میباشد که با الگو گیری از بسیج مستضعفین ایران اسلامی شر داعش را ازسر ملت ها کم ودریمن وفلسطین وافغانستان وپاکستان وحتی کشورهای آنریکای لاتین درحال گسترش وپیروزی نهائی میباشند. 

وی اضافه کرد:هرکجا انسانهای موحد ومومن با اتکال به خداوند وامتثال اوامر ونواهی او حرکت نموده اند پیروزی حتمی وقطعی بوده ،طرفداران حضرت موسی ،حضرت عیسی ،پیامبر اسلام با عده وعُده کم دربرابر نمرودیان وفرعونیان وپادشاهان قلدروطاغی زمان خود به خدا متکی بودند وبااراده پولادین خود پیروز می شدند .بسیج هم دارای چنین روحیه ای بود،بسیج متکی به امداد ونصرت الهی است وتا زمانی که بر این ا عتقاد راسخ پای می فشارد پیروز قطعی میدان کارزار خواهد بود .

سحری در پایان تصریح کرد:بسیج زاده تفکر ولایت فقیه است واین مولود به تاسی از مرادخود یعنی ولی فقیه چون او می اندیشد وعمل میکند.شما اگر هزاران ومیلیونها مهر را کنار هم بگذارید هرگز بدون نخ تسبیح نخواهد شد .ولایت نخ این همه مهره میباشد .درواقع این ولایت فقیه است که همه انسانها راباهر سلایقی کنار هم وبا هم قرار میدهد .بسیج بدون نخ ولایت معنی ندارد . 

انتهای پیام/ک

پربیننده ترین مطالب