کد مطلب: 45509
تاریخ انتشار : 1399-04-11 08:10
تاریخ نشان داده که آمریکایی ها همیشه ویرانی در سایر کشورها را به دنبال داشته وحتی در خود این کشور هم عدالت اجرا نشده است.

به گزارش ايلام بيدار ، وقتی کشوری با استقلال وآزادی سایر کشورها مشکل داشته باشد باید به سابقه تاریخی آن نگاه کرد که درآن فقط به خاک وخون کشیدن سایر ملت ها دیده می شود.
حکایت امروز آمریکایی ها حکایت روزهای قدیم استعمار گران است که امروزه شکل جدیدی به خود گرفته است تاریخ آمریکا تاریخ شرافتمندانه ای نیست بلکه تاریخ استعمار است. این را گزارش های تاریخی ای که خود مورّخان آمریکایی نگاشته اند به  ما می گویند.
حتی خود کشور آمریکا هم می توان گفت به استعمار گرفته شده وسرزمین آمریکا در سالیان دراز جای لگد اسبان انگلیسی هایی بود که با زور خواهان ایجاد کشور جدید بودند ودرنهایت هم آمریکا زاده ی استعمار اروپاییان به دنیا آمد.
کشوری که تاریخ نشان داده به هرکجا پانهاده فقط ویرانی به دنبال آن بوده واز عراق،افغانستان وژاپن گرفته تا عربستان که کم کم روند زوال خود را به سرعت طی می کند.
ژاپن وآلمان دو مستعمره بزرگ آمریکا هستند که بعد از جنگ جهانی دوم ، قانون اساسی این دو کشور را حقوقدانان ایالات متحده نوشتند و هیچ یک از این دو کشور، ارتش مستقلی ندارند. مقامات هر دو کشور بدون اجازه ی آمریکا، حق تصمیم گیری کلان را نداشته و در مداخلات سیاسی دنیا هیچ تصرفی ندارند.
اینها تنها دو نمونه از کشورهای وابسته به آمریکا هستند ودر مستعمره های دیگرش سیاست به نحوی است که جریان فقط به نفع آمریکایی هاست و مردم آن کشور اصلا مهم نیستند.
در حال حاضر آن چیزی که مشخص است آمریکا به دنبال مستعمره جدید در منطقه است وعربستان بی چون وچرا اوامرش را اجرا می کند.
عدالت حلقه مفقوده نظام آمریکا
قدرت اله نیاصادق تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگارایلام بیدار گفت:سابقه بدعهدی آمریکا به مدتها قبل باز می گرددودر تمامی مناطق دنیا همیشه خاک وخون راه انداخته اند.
وی افزود:در طول 40 سال از انقلاب اسلامی همیشه شاهد دسیسه ها وتوطئه های آمریکایی ها بودیم که دراین میان روسای جمهور آن ها مخصوصا ترامپ در صدر دروغ گویی ها قرار دارد.
نیاصادق خاطرنشان کرد:در داخل آمریکا هم مردم تشنه عدالت هستند وبا نظام کنونی مشکل دارند که باید تغییرات ساختاری در نظام آمریکا صورت بگیرد.
این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد:در شرایط کنونی حقوق بشرآمریکایی دروغ است واین مورد به خوبی امروز دیده می شود ومردم آمریکا دیگر از ناعدالتی ها نظام کنونی خشته هستند.
کشوری که به دنبال استعمار باشد آینده خوبی ندارد
یکی از کارشناسان مسائل بین الملل گفت:حقیقت این است که در آمریکا فقط سیاست هایی دنبال می شود که به نفع عده ای سرمایه دار هست ومردم اهمیت چندانی ندارند.
وی افزود: در رفتار رئیس جمهورآمریکا به خوبی پیداست که مردم برای او اهمیت چندانی ندارند وفقط منافعش اهمیت دارد همین مساله باعث عصبانیت مردم شده است.
این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: پیش بینی ها در خصوص آمریکا در حال وقوع است و کشوری که با نظام استعماری بالا آمده و کشور ها را به استعمار خود بگیرد نمی تواند آینده خوبی داشته باشد.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب