کد مطلب: 42415
تاریخ انتشار : 1398-11-29 08:02
آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای در دی ماه امسال به 8.2 درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در سه سال اخیر است.

به گزارش ايلام بيدار ، مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره چک های مبادله شده در کشور در دی ماه سال جاری، نسبت تعداد چک های برگشتی با وجود افزایش میزان چک های مبادله شده باز هم کاهش پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور بالغ بر 8.4 میلیون فقره چـک بـه ارزشـی حـدود ١١٠٥ هـزار میلیارد ریال مبادله گردیده که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ بـه ترتیـب 4.8 درصـد و 12.4 درصد افزایش نشان می دهد.

* شکسته شدن رکورد تعداد چک‌های برگشتی به مبادله ای در دی ماه 98

همچنین در این ماه در کل کشور بالغ بر 7.7 میلیون فقره چـک بـه ارزشـی بـیش از ٩٩٣ هـزار میلیارد ریال وصول گردید که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.9 درصـد و 12.9 درصـد افزایش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 91.8 درصـد و 89.9 درصد وصول گردیده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در آذرماه ١٣٩٨ بـه ترتیـب معادل 91.7 درصد و 89.5 درصـد و در دیمـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر 89.4 درصـد و 88.1 درصـد بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه ١٣٩٨ در کل کشور حدود ٦٩٤ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١١٢ هـزار میلیـارد ریال برگشت داده شده است. همچنین از کل تعـداد و مبلـغ چـک هـای مبادلـه شـده در دی مـاه ١٣٩٨ به ترتیب 8.2 درصد و 10.1 درصد برگشت داده شده است. این در حالی است که نسبت تعداد ومبلغ چـک‌هـای برگشـتی به چک های مبادله شده در آذرماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 8.3 درصد و 10.5 درصـد و همین نسبت در دی مـاه ١٣٩٧ بـه ترتیـب برابـر 10.6 درصد و 11.9 درصد بوده است. به عبارت دیگر، نسبت تعداد چک های برگشتی هم نسبت به آذرماه و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در واقع، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده و این در حالی است که تعداد چک های مبادله شده در دی ماه امسال افزایش یافته و از رکورد قبلی خود در ماه گذشته نیز فراتر رفته است. در نمودار زیر، نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده در قبل و بعد از تصویب و  اجرای قانون جدید چک (پاییز 97) آمده است:

مقایسه نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده از سال 96 تا دی ماه 98

گفتنی است چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. این ابزار بخاطر افزایش بی رویه چک برگشتی در کشور، در مسیر بی‌اعتباری قرار داشت، مسیری که با تصویب قانون جدید چک در پاییز 97 تغییر کرد و شاهد روند کاهشی چک برگشتی در کشور در یک سال اخیر هستیم.

کارشناسان معتقدند کاهش چشمگیر تعداد و مبلغ چک های برگشتی نسبت به چک های مبادله شده در یک سال اخیر به دلیل اجرای قانون جدید چک بوده است و اگر این قانون به صورت کامل اجرایی شود شاهد کاهش مضاعف چک های برگشتی خواهیم بود.

انتهای پیام/ر

برگزیده سایت

ایلام بیدارگزارش می دهد؛
در نشست نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اصحاب رسانه؛

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب