ایلام بیدار08:15 - 1401/07/04

کدام خودرو از قرعه کشی حذف می‌شود؟

مدیرعامل ایران خودرو گفت: خودروی تارا تا یکی دو ماه آینده با افزایش روند تولید در ایران خودرو از قرعه کشی خارج می شود.

به گزارش ایلام بیدار ، خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: با افزایش عرضه خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو هستیم به طوری که امسال حدود ۳۴ درصد افزایش عرضه به بازار خودرو داشته ایم.

به گفته مدیرعامل ایران خودرو آمار تولید خودرو به ۲۹۰ هزار دستگاه کامل توسط ایران خودرو در حوزه سواری و سنگین‌ رسیده است و با این روند افزایشی تولید شاهد خروج خودروها از قرعه کشی خواهیم بود.

او می گوید: تا یکی دو ماه آینده خودروی بعدی که از قرعه کشی خارج می شودتارااست و هم اکنون سیستم اعلام خارج شدن خودرو ها وزارت صمت است.