ایلام بیدار07:44 - 1400/07/21
معاون دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام:

۷۰ درصد جمعیت ایلام واکسن کرونا تزریق کردند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام گفت: ۷۰ درصد جمعیت ایلام حداقل یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.

به گزارشايلام بيدار،جمیلصادقی فر اظهار داشت: درست است که از قلهپیکپنجم عبور کردیم، اما حداقل تجربه این را نشان می‌دهد که در پنجپیکقبلی که پشت سر گذاشتیم، همیشه بعد از اوج بیماری مقداری بیماریافتپیدا کرده و دوباره به خاطر عادی انگاری‌ها و عدم رعایتپروتکل‌هابیماریکرونارو به افزایش بوده است.

وی افزود:در حال حاضر۱۷۴ بیمار بستری کرونایی در بیمارستان‌های استان وجود دارد.

صادقی فر بیان کرد: هنوز جریان و گردش این ویروس وجود دارد، بنابراین خواهش ما از همه مردم استان این است که خطرکرونارا کماکان جدی بگیرند،به خصوصاینکه در فصل پاییز هستیم و بسیار از خود باید مراقبت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام عنوان کرد: نکته بسیار مهم و کمک کننده برای پیشگیری از کرونا واکسیناسیون است، در استان ۷۰ درصد افراد بالای ۱۲ سال حداقل یک دوز واکسن تزریق کرده‌اند.

صادقی فر تصریح کرد: ۳۰ درصد باقی مانده نیز که عدد کمی نیست واکسن تزریق نکرده‌اند، این افراد واقعاً در خطر ابتلا هستند.

وی گفت: مابقی افرادی که واکسن تزریق کردند باید مراقب باشند که امکان آلوده شدن هم است و باز هم پروتکل‌های بهداشتی را باید رعایت کنند.