ایلام بیدار00:08 - 1400/07/11
فرماندار مهران خبر داد؛

ورود ۵۱ هزار زائر اربعین به کشور از مرز مهران

فرماندار مهران از ورود ۵۱ هزار زائر اربعین به کشور از مرز مهران خبر داد و گفت: مشکلی بابت تامین اتوبوس برای جابجایی زوار وجود ندارد.

به گزارشايلام بيدار،مجیدکاکیفرماندار مهران اظهار کرد: در حال تردد زوار به کشور از طریق مرز مهران با سهولت در حال انجام است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

فرماندارمهراناز ورود ۵۱ هزار زائر اربعین به کشور از مرز مهران خبر داد و گفت: مشکلی بابت تأمین اتوبوس برای جابجایی زوار وجود ندارد.

وی گفت: اتوبوس به اندازه کافی در پایانه مرزی مهران مستقر شده و به محض ورود زائران به کشور، بلافاصله زائران به شهرهای مقصد منتقل می‌شوند.

کامیاضافه کرد:موکب‌هایمستقر در پایانه مرزی مهران به صورت ۲۴ ساعت فعال هستند و تا پایان بازگشت زائران به کشور فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

فرماندار مهران کرد: از زائران اربعین در مرز مهرانتستکروناگرفته می‌شود.