یادداشت مهمان؛
سیاه پوستی که جهانی شد!
کد مطلب: 45685
تاریخ انتشار : 1399-04-18 10:40
من تهدید نیستم؛ من مجرم نیستم؛"من نمی توانم نفس بکشم"؛ "کمک!""مادر!"

دکتر حسین امیدی:: ویلیام ادوارد بورگارد دو بوئیز بدرستی اظهار داشت كه نژادپرستی و "رنگین پوستی" مسئله مهم ایالات متحده ی آمریکا در قرن بیست و یکم است که شکافی عمیق وگسترده میان احاد ملت ونیزبر پیکره ی این کشور امپریالیستی ایجادخواهد کرد. براستی که وقایع اخیر ادعای ایشان را اثبات نمود. چنین به نظر می رسد که، امروزه،  این قضیه "منشأ اضطراب و نگرانی بزرگی است". در مقاله خود "فرصت نابرابر: نژاد و آموزش"، خانم لیندا دارلینگ-هاموند فاش می کند که نظام آموزشی آمریکا از "نابرابرترین" سیستمهای آموزشی  حال حاضر جهان در میان کشورهای توسعه یافته است. درحقیقت، با توجه به فضای زندگی ووضعیت اقتصادی و"وضعیت اجتماعی" کودکان، آنها به"فرصتهای آموزشی" برابر دسترسی ندارند. چنین سیاست تبعیض آمیز و نابرابری آموزشی فراتر از تصور است. زیرا می بینیم که 10٪  بالای  جدول برخوردارترین مدارس ومؤسسات آموزشی آمریکا تقریباً ده برابر بیشتر از 10٪  فقیر ترین مدارس و ومؤسسات آموزشی کم بر خوردار آن کشور هزینه می کنند. درواقع، آمار نشان می دهدکه "نسبت های هزینه 3 به 1درایالتهای مختلف عادی است".

تبعیض در آمریکا تا حدی پیش می رود که، درعین شگفتی، در صورت عدم موفقیت، همیشه دانش آموزان فقیر مقصر شناخته شده و مواخذه می شوند. باعث تاسف است که حکومت ایالات متحده آمریكا خود را مسئول تبعیض و بی عدالتی آشکار در رابطه با تعیین و تقسیم بودجه، كیفیت معلمان، برنامه درسی و اندازه كلاس نمی داند. این در حالی است آمریکا خود را در امور مختلف جهان مسئول دانسته و در امور کشورهای دیگر که هزاران کیلومتر با او فاصله دارنددخالت می کند. بر اساس نوشته جاناتان كوزول درکتاب نابرابری های وحشیانه: كودكان در مدارس آمریكا (1991)، درکلانشهرها وشهرهای کوچکتر تفاوت فاحش کیفی و کمی بین مدارس دولتی که به دانش آموزان غیر سفید پوست آموزش می دهند با مدارسی که به دانش آموزان سفید پوست خدمت رسانی می کنند وجود دارد. مشخصا"، این مؤسسات آموزشی برای گروه های جمعیتی که نیازهای ویژه کمتری دارند، دو برابر بیشتر از دانش آموزان معمولی خرج می کنند. بااین حال، تبعیض نژادی ونابرابری و بی عدالتی آموزشی تنها نوع نابرابری های ساختارمند گوناگون موجوددرایالات متحده نیست. در حقیقت، آمریکایی ها به بسیاری از انواع چنین بیماری هایی مبتلا هستند.

در تاریخ 25 مه سال2020، مأمور پلیس مینیاپولیس، درک شووین، و سه افسر دیگر جورج فلوید را با خونسردی تمام به قتل رساندند. بار دیگر، مرگ فلوید یک حقیقت زشت را در این کشور آشکار می سازد: در ایالات متحده، آمریکایی های سیاه پوست فقط به دلیل رنگ پوستشان جان خود را از دست می دهند. علاوه بر جورج فلوید، تاکنون تعداد بی شماری از سیاهپوستان آمریکایی، مانند احمود آربری، برونا تیلور، تامیر رایس، تریون مارتین، مایکل براون، و فیلادو کاستیل قربانی نژادپرستی سیستمی شده اند.

قتل وحشیانه و با خونسردی تمام جورج فلوید توسط پلیس آمریکا می تواند به عامل اصلی تسریع بخش تغییردرشیوه ی تعامل پلیس با مردم درسراسر جهان تبدیل شود. قتل ظالمانه و نژادپرستانه ی فلوید به دست پلیس، مردم جهان را نسبت به بی عدالتی رایج دربسیاری ازکشورها به عکس العمل واداشته است. ازکشور آمریكا گرفته تا روستاهای كوچك در سراسر جهان، میلیون ها نفر از مردم با یکدیگرهم صدا شده ونسبت به رواج تبعیض نژادی و نابرابری ها ووحشیگری پلیس اعتراض می کنند.

این فریاد بین المللی دادخواهی و مطالبه ی جهانی پایان دادن به نژادپرستی، که با کشته شدن در ملاء عام جورج فلوید و جریحه دار کردن احساسات مردم ازحنجره ها بلند شده است،  براستی وجدان مردم دنیا را بیدار کرده  است. فریاد مأیوسانه ی درخواست کمک "مادر!" جورج فلوید قلب هر مادری را در جهان بدرد آورد و زنان سرتاسر دنیا را به سیل خروشان معترضان پیوند داد. مادران در هر رنگ و نژادی به فریاد استغاثه ی یکی دیگر از قربانیان مظلوم و بیگناه  خشونت وقتل نژادپرستانه ی رنگین پوستان در ایالات متحده لبیک گفتند. مشاهده ی  قتل بی رحمانه ی نژادپرستانه ی این مرد سیاه پوست، بیداری وآگاهی جمعی را در جهان قرن بیست و یکم  به  ارمغان آورد.

اعتراضات گسترده در صدها شهردر سراسر ایالات متحده آمریکا رکوردبیشترین تعداد معترضین را در تاریخ این کشور رارقم زد. جالب توجه است که در این تظاهرات  مردم از هر طیف و طبقه سنی و اجتماعی و در قالب گروه های چند نژادی حاضر بودند. وسعت کمی و کیفی و دامنه ی آن نه تنها با گذشت زمان کم نشده بلکه روز به روز بر خشم مردم افزوده می شود. علاوه بر افزایش تعداد معترضان، بر عزم و همبستگی میان قومی و نژادی ایشان افزوده شدوهمه باهمدیگرخواستار ایجاد تحول شالوده ای درسیستم پلیس شدند. مردم برای از بین بردن، برچیدن و قطع بودجه مؤسسات پلیس آمریكاخروشیدند.

صور اسرافیل دمیده شد! مردم ازیک طرف کنترل جامعه بر پلیس و از طرف دیگر پاسخگو بودن پلیس نسبت به جرائم نژادپرستانه علیه سیاهان و اقلیت ها راخواستار هستند.  ظاهرا"تاکتیکهایی مانند ممنوع سازی و قد غن کردن روش "زانو بر گردن نهادن" پلیس که در آمریکا متداول است دیگر پاسخ نمی دهد. شواهدنشان می دهد که فقط و فقط اعتراضات خیابانی چاره ساز است وتمامی تلاشهای حقیقی و نیاز به یافتن راهکارهایی جهت ایجاد تغییرات واقعی نظام مند برای مقابله با همه ی نهادها و پایان دادن به تمامی سیاست هایی که نژادپرستی و نابرابری ساختاری را تقویت می کند، ناکام مانده اند. جالب توجه است که در واشنگتن دی سی چنان ترسی بر سردمداران آمریکایی غالب گشت که این ترس باعث شد دونالد ترامپ خود را در پناهگاهی مخفی کند. پر واضح است که التجای او به ملجاء زیر زمینی تمامی فعالیتهای کاخ سفید را فلج نمود!

پیرو مطالبه ی جدی مردم، درک شووین، افسر سابق پلیس، و سایر افسران درگیر در ماجرای قتل جورج فلوید بازداشت شدند. اتهام قتل درجه سه شووین به قتل درجه دو و دو مورد اتهام  جنبه عمومی قتل افزایش یافت. از طرفی این امر موجب شد تا موجی از آرامش نسبی بر معترضین حاکم شود، اما از طرف دیگرهمچنین باعث ایجاد تلاش های بیشتر و اعتراضات مسالمت آمیزگسترده تر در روزها و هفته های پیش رو گشت. مرگ دردناک جورج فلوید به دست پلیس نژادپرست آمریکا این مطالبه را ایجاد می کند که نه تنها پلیس آمریکا باید پاسخگوی جنایات خود علیه سیاه پوستان باشد، بلکه نظام نژادپرست حاکم بر ایالات متحده به عنوان سردمدار بی عدالتی ساختاری نظام سرمایه‌داری غرب باید به عملیات تروریستی و وحشیانه ی خویش که باعث سرکوب بسیاری از انسانهای مظلوم درداخل و خارج آمریکا شده است، باشد. برای غلبه بر نظام سلطه ی سرمایه داری غرب متبلوردرساختار قدرت درآمریکا، مردم باید این همبستگی را ادامه دهندوبهانه هایی برای ماندن در خیابان ها بیابند و با تشریک مساعی و حمایت ازیکدیگر، آگاهانه تمامی تلاشها و اقداماتی که حکومت فاسد آمریکا برای متفرق ساختنشان انجام می دهد را خنثی کنند.  ناگفته پیداست آنگاه که ساختار قدرت تاکتیک هایش را تغییرمی دهد و از روش تروریزم دولتی حتی علیه ملتش استفاده می کندنشانه ی آغاز شکست آنهاست. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاکتیک های متداول استفاده شده علیه جنبش های مردمی، رهبران از مدرسه  وب رایگان "چگونه تحولات اجتماعی رخ می دهد" بهره می جویند. فراخوان مقاومت بیشتر مستلزم آن است که مردم از نحوه ی نبرد با دشمن و چگونگی پاسخ به تاکتیکهای آن آگاه باشند. باشد که مکتب مقاومت مردمی(بسیج)، از طریق فراهم نمودن ابزارهای مناسب جهت برپایی عدالت و گسترش آزادی برای همه، بتواند مطالبات تمامی عدالت خواهان مدافع جورج فلوید های جامعه ی فاسد نژادپرست آمریکا و جهان  راپاسخگو باشند.

 در این رابطه، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خامنه ای، در سخنرانی تلویزیونی اخیرشان بمناسبت سی ویکمین سالگردارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، ضمن اشاره به هرج ومرج حاکم بر جامعه آمریکا به دنبال قتل وحشیانه ی جورج فلوید توسط پلیس آن کشور تاکید فرمودند"اینکه مثلاً فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام، زانویش را بگذارد روی گردنِ یک سیاه‌پوستی و همین طور نگه دارد و فشار بدهد تا او جان بدهد-او التماس کند، استغاثه کند، این هم خونسرد بنشیند روی او و فشار بدهد- چند پلیس دیگر هم بِایستند تماشا کنند و هیچ اقدامی نکنند، یک چیزی نیست که جدیداً به وجود آمده باشد؛ طبیعتِ آمریکایی این است". امام خامنه ای بیان فرمودند که "آنچه امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشود، بُروز یک واقعیّاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد".  در ادامه رهبر فرزانه ی انقلاب این موضوع را برجسته کردند که "اینها چیزهای جدیدی نیست، اینها بُروز واقعیّتها است؛ که آن لجنِ ته حوض می‌آید بالا خودش را نشان میدهد؛ این حالت این جوری است". ایشان ادامه دادندکه "این کاری است که آمریکایی‌ها باهمه‌ی دنیا تا حالا میکردند. با افغانستان همین کار را کرده‌اند، با عراق همین کار را کرده‌اند، با سوریه همین کار را کرده‌اند؛ با خیلی از کشورهای دنیا [از جمله] قبلها با ویتنام همین کارها را کرده‌اند؛ این اخلاق آمریکا است، این طبیعتِ حکومت آمریکا است؛ امروز این جوری خودش را نشان میدهد".

با اشاره به شعار" من نمی توانم نفس بکشم"معترضین آمریکایی درشهرهای مختلف این کشورورسوایی دستگاه حاکمه‌ی آمریکا و سرافکندگی ملّت آمریکا، آیت الله العظمی امام خامنه ای بیان فرمودند: "این درواقع حرف دل همه‌ی ملّتهایی است که آمریکا در آنجا ظالمانه وارد شده و اقدام کرده...به توفیق الهی، به لطف الهی، آمریکایی‌ها با رفتارهای خودشان رسوا شدند؛ آن، مدیریّتشان در قضیّه‌ی کرونا، که آنها را در دنیا رسوا کرده و الان هم این رسوایی ادامه دارد... ضعف مدیریّت در آن کشور موجب شده که امروز تلفاتشان چندین برابر تلفات کشورهای دیگر است و ابتلائاتشان هم همین جور... ملّت آمریکا احساس خجلت و سرافکندگی میکند از حکومتهای خودش؛ و واقعاً جا دارد که ملّت آمریکا از این حکومتی که امروز در آمریکا هست احساس سرافکندگی کند". امام خامنه ای تصریح فرمودند که حکومت ایالات متحده"مردم را میکُشند و با جنایت واضح و آشکار، خودشان را نشان میدهند و عذرخواهی هم نمیکنند؛ در عین حال زبانشان هم دراز است، میگویند حقوق بشر!" چنین به نظر می رسد که جورج فلوید"که آنجا کشته شد، ظاهراً بشر نبود و حقوقی نداشت؛ این جوری است." فی واقع، این حوادث مایه ی "رسوایی دستگاه حاکمه‌ی آمریکا و سرافکندگی ملّت آمریکا" است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بیاناتشان را اینگونه خاتمه دادند که من اعتقاد دارم که "آن کسانی هم که -چه در کشور ما، [یعنی] ایرانی‌هایی که داخل کشورمان هستند، چه بعضی ایرانی‌هایی که خارج از کشور هستند- شغلشان حمایت از آمریکا و دفاع از آمریکا و بزک کردن آمریکا بود، آنها هم به نظر من دیگر سرشان را نمیتوانند بلند بکنند با این وضعی که الان]در آمریکا[ پیش آمده ]است[".

شایان ذکر است که تعدادی از سناتورهای دو حزب حاکم جمهوری خواه و دموکرات به ویژه مایکل بنت، کوری بروکر، و کامالاهریس بارها درسخنرانیها ونوشته های خودوجود نژادپرستی وبی عدالتی ساختاری نظام امپریالیست سرمایه‌داری در ایالات متحده آمریکاراتایید ونژادپرستی و نابرابری علیه رنگین پوستان را محکوم کرده اند. در رابطه با این موضوع آقای کوری بروکر سناتورایالت نیو جرسی به صراحت اعتراف  می کندکه " وقتی مسئله  نژاد پرستی، وخشونت بیش از حد، و تبعیض آمیز پلیس علیه رنگین پوستان مطرح می شود،آمریکا یک مشکل حادوکشنده دارد. این روش پلیسی درنظامی وجود داردکه حاضر به پذیرش و پاسخگویی و قبول مسئولیت اعمال وحشیانه ی خود نیست." در ادامه اوبه نکته ای اشاره می کند که عمق فاجعه را نشان می دهد. بروکرعنوان می کند که مدتهای مدیدی است که "سیاه بودن" واقعیت تلخی در آمریکاست". در این راستا وبا اشاره به خشونتها وسریال قتلهای آمریکاییهای آفریقایی تبارتوسط پلیس، خانم کامالا هریس سناتور ایالت کالیفرنیا در این مورد می گوید"در پی کشته شدن جورج فلویدوبرونا تیلور، باید از خود بپرسیم چند بار دیگر باید خانواده های ما و جامعه ی سیاهپوستان تحت تأثیر ترومای قتل یک مرد یا زن سیاه پوست غیر مسلح به دست همان پلیسی که قسم خورده است که از ما حفاظت کند، قرار بگیرد". خانم هریس ادامه می دهدکه "پیاده روهای آمریکا با خون سیاه رنگ آمیزی شده است." دراین رابطه واکینیاکلانتون از اعضای برجسته ی کنوانسوین هزاره ی سیاه (Black Millennial Convention) تصریح کردکه درآمریکا، در چهارصد سال اخیر،"سیاهپوستان به صورت مستمربه تحمل رفتارهای ناعادلانه، نابرابروغیر انسانی" مجبور بوده ا ند. آنهامجبور بوده اند تا فقط سخت کار کنند و شکایت نکنند و وضع موجود را بپذیرند. "آنچه مرگ جورج فلوید، برونا تیلور، احمود آربری و تعداد بیشمار دیگربه ما آموخته این است که اطاعت هرگز کافی نخواهد بود ; زیرا که آزادی و عدالت برای همه ی انسانها، جز ما سیاهپوستان، اعمال می شود."

در پایان  ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مطالعه ی تاریخ ملت آمریكا و گوش  فرا دادن به صدای جامعه ی سیاه پوستان، این مساله را آشکار می سازد که ناعدالتیهای فراوان و شکافهای طبقاتی نژادی عمیقی  همواره و نسل اندر نسل درآن جامعه وجود داشته که خود ریشه درنابرابری ساختاری نظام سرمایه داری غربی دارد.آمریکایی ها می توانند خطی مستقیم از بردگی تا جیم کرو گرفته تا تغییر سیستم های بانکی و مسکن خود را تا حبس گسترده تا قتل های وحشیانه ی ظالمانه ی بی دلیل مردم سیاه پوست تا تروریزم دولتی علیه ملتهای  مستقل آزاد دیگررسم نمایند. تحقیقات نشان می دهد که پس از شیوع بیماری همه گیر کووید 19 در امریکا، رنگین پوستان و به ویژه سیاه پوستان بیشتر از دیگران به ویروس کرونا آلوده ودر بیمارستان بستری می شوند و با نرخ نامتناسب بالاتری می میرند.

 

References:

Kozol, Jonathan. Savage Inequalities: Children in America's Schools. New York: Crown Pub., 1991.

 

https://popularresistance.org/mass-uprising-protect-it/Accessed 9 June 2020.

 

https://naarpr.org/Accessed 9 June 2020.

 

https://www.monmouth.edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_us_060220/Accessed 9 June 2020.

 

https://www.cbsnews.com/news/racial-discrimination-american-views-shift-cbs-news-poll/Accessed 9 June 2020.

 

https://www.iep.utm.edu/dubois/Accessed 9 June 2020.

 

https://popularresistance.org/community-control-of-police/Accessed 9 June 2020.

 

https://popularresistance.org/la-city-council-president-introduces-motion-to-cut-lapd-funding/Accessed 9 June 2020.

 

https://popularresistance.org/minnesota-cops-trained-by-israeli-police-who-ofter-use-the-knee-on-neck-restraint/Accessed 9 June 2020.

 

https://popularresistance.org/school/Accessed 9 June 2020.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_George_Floyd_protests_in_the_United_States/Accessed 9 June 2020.

 

https://trk.cp20.com/click/a9y7-225xjw-ny0ky4-dwmd15z2/Accessed 9 June 2020.

 

https://trk.cp20.com/click/a9y7-225xjw-ny0kx6-dwmd15z3/Accessed 9 June 2020.

 

https://e.newsletters.cnn.com/click/EbWlybm1yMjAwMEB5YWhvby5jb20/Accessed 9 June 2020.

 

https://trk.cp20.com/click/a9y7-21xftl-nsey8y-dwmd15z4/Accessed 9 June 2020.

 

http://trk.cp.com/click/a9y7-21xftl-nsey8z-dwmd15z5/Accessed 9 June 2020.

 

https://dev.launchgood.com/project/stand_with_minneapolis_we_cant_breath... 9 June 2020

 

http://english.khamenei.ir/news/7603/This-is-the-nature-of-the-U-S-govts-a-policeman-kneels-on-a/Accessed 9 June 2020

 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45814 Accessed 18 June 2020

 

http://english.khamenei.ir/news/7609/Imam-Khomeini-was-the-Imam-of-trans... 9 June 2020

 

https://www.brookings.edu/articles/unequal-opportunity-race-and-education/Accessed 9 June 2020

 

https://www.bennet.senate.gov/public/index.cfm/2020/6/bennet-booker-harris-introduce-sweeping-legislation-to-reform-law-enforcement-and-strengthen-accountabilityAccessed 18 June 2020/

 

https://www.bennet.senate.gov/public/_cache/files/b/4/b4324669-4ada-4261-b100-11608ab11286/C6746B1C694E81A0D5702D1BE8BC6312.justice-in-policing-act.pdf/Accessed 18 June 2020

 

https://www.bennet.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?id=C4472C2.../ Accessed 18 June 2020

129-66E4660E90CF/ Accessed 18 June 2020

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب