کد مطلب: 34499
تاریخ انتشار : 1397-08-27 10:10
متاسفانه پس از پدید آمدن شبکه های اجتماعی و مجازی، هم اکنون نسلی را پرورش داده که فکر می کنند غیراز اطلاعات تلگرام واینستا گرام هیچ گونه آموزه یا اطلاعات دیگری ازهیچ کس وهیچ جا قابل قبول نیست.

دکتر عباس صدی:: مااکنون درروزگاری زندگی می کنیم که خواسته یا ناخو استه باعبورتندوتیز جریان مدرنیته شدن جوامع روبه رو شده ایم، روزگاری که ابهامات رفتاری، اجتماعی وفرهنگی در ان به قدری سایه افکنده است که تشخیص خوب از بد حتا گاهی اوقات خوب تر از بدتر برای ما امری سخت وسردرگم کننده است.

امروزه می توان گفت دیگر هیچ کسی به معنای واقعی ومطلق دارنده ی داشته ها وسرمایه های کاملی از یک موضوع مشخص نیست بلکه هرکسی به هر طریقی که دوست داردحرف می زند،نظریه پردازی می کند ومی نویسد.این طرح جدید از به هرز رفتن منابع علمی ،تالیفی وپژوهشی ،متاسفانه پس از پدیدامدن شبکه های اجتماعی ومجازی برروی گوشی های همراه شکل گرفت وهم اکنون نسلی را پرورش داده است که فکر می کنند غیراز اطلاعات تلگرام واینستا گرام و...هیچ گونه آموزه یا اطلاعات دیگری ازهیچ کس وهیچ جا قابل قبول نیست.

این تلقین ناروا وبی ریشه ،مردم را به ویژه نسل جوان ونوجوان را دچار سردرگمی وبیماری وابسته شدن به اطلاعات بدون منبع ومبهم وبی اساس کرده است زیرا تغییراتی که درذهن وفکراین نسل ،ایجاد شده است هم اکنون به عنوان یک شکوفایی وکسب درجه ای بس شگرف از تفکر ورشد اجتماعی محسوب می گردد. بنابراین آموزه های کشور ایران که سرزمین تمدن های بزرگ ودیرین ، تفکرهای اصیل،فلسفه های پویا، ادبیات جاری درزندگی، هنرهای جهانی وعلوم مختلف است درحال جمع شدن وخلاصه شدن دردل یک گوشی تلفن همراه است.

پس آیا نباید باور کرد که هم اکنون کتاب وکتاب خوانی گم گوشه ای غریب درمنازل ومحافل شخصی واداری ما است؟ واقعا باید از خود بپرسیم که چه ابزاری قدرت مند تر از کتاب برای پیام رسانی ماندگار درجامعه وجود دارد ؟ بنده اعتقاد دارم که فقط کتاب است که با اطلاعاتی رسمی وقابل اعتماد وارد خانه های ما می شود ومانیز با ارامش خاطر از محتواوپیام آن استفاده می کنیم چرا که واقعن درهمان دوران تحصیلی ابتدایی درکتاب فارسی خود می خواندیم : من یا مهربانم داناو خوش بیانم گویم سخن فراوان با ان که بی زبانم پندت دهم فراوان من یار پند دانم پس باید به این حکم کلی وقطعی توجه کنیم که هرشهروندی اگر بخواهد به یک زندگی سالم وبدون دغدغه ی فکری وذهنی برسد بدون شک بایداز طریق کتاب وارد شود زیرا بدون کتاب راه رفتن وهدفی را تعیین کردن ، نتیجه اش ناقص ویا بسیار ضعیف وخسته کننده وابهام آمیز است چون اگراز کتاب عبورکنیم درواقع از تجربیات ودانش مفید دیگران که عمری را برای رسیدن به هدف خود،یعنی تالیف کتاب وکسب فضایل علمی ،صرف کرده اند ،عبورکرده ایم.

بنا براین کتاب است که سطح آگاهی مارا نسبت به دنیای اطرافمان افزایش می دهدواعتلای کتاب خوانی درما درواقع اعتلای نوعی ماهیبت بزرگ فرهنگی واجتماعی است که آینده ی مارا روشن می سازد. بخش مهمی از این نوع اعتلا ، اعتلای ارتباط اجتماعی درجامعه است که از طریق نویسندگی وکتاب خوانی پدید می اید. ازاین رو کتاب وکتاب خوانی علاوه بر تقویت جنبه های علمی وفنی درانسان ،موجب اعتلای ارتباط اجتماعی که همواره نیاز بزرگی از مجموعه نیازهای بشری است ،خواهد بود.

افرادی که با مطالعه کردن ارتباط دارند بدون شک دارای ذهنی منطفی وهمگون با مولفه های علمی وشکوفا شده ی اجتماعی می باشند وهرگز دوست ندارند که بین خود و کتاب فاصله ای ابجاد کنند زیرا درهرحال بهترین استاد بی منت خودرا درزندگی اجتماعی کسی یا چیزی ۼیراز کتاب نمی دانند . کسانی که کتاب می خوانند درارتباط کلامی با دیگران افرادی منعطف قابل اعتماد هستند زیرا درارتباط با دیگران کوشش می کنند که به آهستگی آموزه های خودرا به مخاطب منتقل کنند لذا برای انتقال این مفاهیم از لحن تند وݝرور آمیز خود داری می کنند.

اکنون با توجه به این که ما در منطقه ی جغرافیایی استان ایلام قرارداربم ،چالش ها وموانعی که خانواده کتاب خوان ،کتاب نویس وناشر کتاب را تهدید کرده است وبازهم به شدت تهدبد می کند به طور اختصار بیان می کنیم : نبودن نمایشگاه دایمی کتاب دراستان. توجه نکردن مدیران استانی به سامانه ی کتاب خوانی وتولید ان. نبودن مراکزپخش کتاب دراستان. بالابودن هزینه چاپ کتاب وخرید آن. ضعیف بودن تبلیغ وترویج فرهنگ کتاب خوانی ونشر کتاب دراستان. فاصله گرفتن مردم ازکتاب خوانی وخرید کتاب جایگزین شدن شبکه های مجازی به جای کتاب برای کسب اطلاعات عمومی حمایت نکردن ازناشران بومی  کم رنگ بودن فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان درزمینه ی کتاب وکتاب خوانی وجودنداشتن کارگروه تخصصی حمایت از تولید کتاب ونشرآن ازسوی مسوولین بالای استانی.

 

انتهای پیام/س

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب