کد مطلب: 30192
تاریخ انتشار : 1396-09-15 11:33
در بسیاری از فروشگاه هایی عرضه مایحتاج عمومی، حدود سی درصد گران تر اقدام به عرضه مورد تقاضای مردم را می نمایند.

عباس خزلی:: بیچاره مردم وقشر آسیب پذیر جامعه که همیشه تمام بی عدالتی های دولتمردتن تحمل کرده اند که مبادا دشمنان قسم خورده خارجی وداخلی سوءاستفاده کنند واعتراض آنها را دشمنی بانظام تلقی کنند وبوق و کرنای رسانه ای راه بیاندازند وسعی درتضعیف کلیت نظام ورهبری داشته باشند 

این روزها ضمن اینکه گرانی لجام گسیخته امان از مردم بریده عدم نظارت بر بازار دراستان ایلام نیز بر آن افزوده شده ودر بسیاری از فروشگاههایی عرضه مایحتاج عمومی حدودسی درصد گرانتر اقدام به عرضه مورد تقاضای مردم را می نمایند وهرگز اتفاق نیفتاده که توسط یک دستگاه نظارتی حتی یک اخطار شفاهی به این عرضه کنندگان متخلف داده شود.
این روزها شاهد برگزاری جلسات متعدد اقتصادی اجتماعی وپیگیریهای مستمر جناب استاندارهستیم وبنظر میرسد که جناب استاندار سعی در پیگیری مشکلات مردم رادارد که تلاش ایشان قابل تقدیر وتحسین است ولی باید گفت که کار این مردم ازجلسه گذشته وجناب استاندار باید جلسه ای برای دستور به مدیران برای عدم برگزاری جلسات داشته باشد.
امروز عدم توجه برخی ازمدیران وبرگزاری جلسات مکرر ازوقت مردم وعدم تکریم ارباب رجوع به شدت مردم را آزار می دهد 
امروز هیچ تعادل وثباتی در بازار استان شاهد نیستیم ضمن اینکه هرروزه برقیمتها افزوده میشود هرگز نمی توانی چندمرکز عرضه مایحتاج مردم را پیدا کنی که یک کالا را با یک قیمت عرضه کنند وبسیاری ازاین مرکز باقیمتی بیش ازسی درصد نسبت به دیگر مراکز کالاهای خودرا مردم می فروشند امرور بازارایلام شهر بدون کلانتر است که هرکسی به دلخواه خودقیمتها را تعیین می کنند وبازاری خودمختار که هیچ خطری آن راتهدید نمی کند را به وجود آورده اند
اقتصادجیب خالی مردم است که باوجود خالی بودن مایه دستخوش عده ای از خدا بیخبر قرارگرفته است که هرگز ترسی ازنظارت نداشته ندارند. واگر جناب استاندار نظارت جدی بر بازار را بوجود بیاورد میتواند بخش مهم ازاین موضوع راحل کند
وبازهم تکرار می کنم برای عدم استفاده نکردن دشمن هرگز مردم تحمل کرده‌اند وسو استفاده ازبررگواری این مردم گناهی نابخشودنی است. 

 

انتهای پیام/س

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب