یادداشت؛
قمار انتخاباتی!
کد مطلب: 42092
تاریخ انتشار : 1398-11-18 21:27
بانزدیک شدن به انتخابات انگار که وارد سرزمین عجایب می شوید وهرلحظه مواردی را به تماشا می نشینی که تعجبت را دوچندان می کند.

ایلام بیدار، عباس خزلی:: بانزدیک شدن به انتخابات انگار که وارد سرزمین عجایب می شوید وهرلحظه مواردی را به تماشا می نشینی که تعجبت را دوچندان می کند.

محل تولد عجایب انتخاباتی بیشتر در استان ایلام و مناطق زاگرس نشین است که علاوه بر محرومیت،فقر،بیکاری خودکشی در این زمینه هم صدر نشین هستیم.

یک رسم نامیمونی بوجود آمده که البته شاید این مورد کشوری است ایجاد گروههای تلگرامی واد نمودن مردم بدون اجازه که باعث آزار مردم میگردد وبالاجبار باید برای خروج از گروههای وکانالهای تلگرامی وقت گذاشته شود.

امروز که همچون روزهای گذشته درحال خروج از گروههای تلگرامی بودم گروه هواداران آقای دکتر .......توجهم را به خود جلب کرد و باعث شد که نظری به برخی نوشته های آن داشته باشم که متاسفانه با پدیده ای بدعتی و بد آموز مواجه شدم که آنهم هرکسی افراد را به گروه اد کند مبلغی برایش واریز خواهد شود که مبالغ واریز شده که برای افراد در این گروه نشر داده بودند تا اعتماد مردم برای حضور در گروه انتخاباتی خود جلب کنند در واقع قمار انتخاباتی راه اندازی کرده اند.

جناب آقای دکتر ......آیا از این قمار بی‌خبری ,?اگر بی خبری که راهی مجلس هم شوی ازدنیا بی خبر خواهید ماند و تمام عمر نمایندگی را به بیهودگی سپری خواهید کرد واکر هم خبر دارید وای به حال مردمی که قراراست شما وکیل‌شان شوید.

آیا مسئولین محترم این گروهها را رصد می کنند یا آنها هم در خواب غفلت به سر می برند,,? در این بلبشوی خبری و رسانه ای که اخیرا با انتخابات ظهورش بیشتر شده است ، مردم را سر درگم کرده است .

نگرانی من از بی اعتمادی مردم نسبت انتخاب و ...است ، که در آینده نزدیک نه تنها سراغ کانالهای خبری نروند بلکه دروغ پردازی در جامعه به فرهنگ تبدیل شود.

پلیس فتا و دادستان ها لطفا قوانینی برای کانالها تعریف شود .

انتهای پیام/ش

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب