کد مطلب: 49110
تاریخ انتشار : 1399-09-11 08:40
در آبان ماه 1399 بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 8,8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.2 درصد افزایش است.

به گزارش ايلام بيدار ، بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در آبان ماه 1399 بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 8,8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.2 درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور 46.4 درصد به ثبت رسید.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه با 54.4 درصد و کمترین آن مربوط به استان قم  با رقم 42.9 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1399 برای خانوارهای کشور به عدد 29 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان با 34.2 درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی 25.4 درصد است. 

خانوارهای شهری

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با 7.8 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با 3.1 درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شهری کشور 45.7 درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمانشاه 53.9 درصد و کمترین آن مربوط به استان مازندران 42.1 درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1399 برای خانوارهای شهری به عدد 29 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان 33.9 درصد و کمترین آن مربوط به استانهای آذربایجان غربی و خراسان رضوی 25.4 درصد است. 

انتهای پیام/ک

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب