در گفتگوی تفضیلی با کارشناس مسائل نظامی بررسی شد؛
نقش مردم ایلام درآزادسازی مهران/ مهران کربلایی دیگر بود
کد مطلب: 45499
تاریخ انتشار : 1399-04-10 21:06
کارشناس مسائل نظامی گفت:اگر بخواهیم نمادی از همدلی وهمراهی مردم بزرگ ایران وبه تبع آن ایلام را به تصویر بکشیم وبیان کنیم نقش مردم ایلام در پشتیبانی ازرزمندگان اسلام دراین عملیات بی بدیل بود.

گروه جهاد و مقاومت ایلام بیدار:: آزاد سازی مهران و عملیات کربلای یک از وقایع مهم دفاع مقدس و تاریخ انقلاب اسلامی که اهمیت آن باید برای نسل های آینده تبیین شود.

قطعا شرایط زمان دفاع مقدس و ایمان رزمندگان باعث شد تا با کمترین امکانات بر دشمن بعثی پیروز شده و مهران را آزاد کنند.
تبیین شرایط آن زمان ، نحوه عملیات و نقش رزمندگان و مردم استان ایلام از جمله مواردی است که باید تحلیل شود.
"خدا رحم سحری " یکی از کارشناسان نظامی است که با توجه به حضور و درک شرایط آن زمان با وی گفتگوی تفضیلی داشته باشیم.
متن کامل مصاحبه تفصیلی ایلام بیدار با "خدارحم سحری" از رزمندگان عملیات کربلای یک و از کارشناسان نظامی را با هم در زیر می خوانیم.
شرایط آزاد سازی مهران چگونه بود؟
به روح مطهر ومنور امام عزیز وشهدای دررکابش درود وسلام وصلوات میفرستم وبرای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام المسلمین حضرت آیه الله خامنه ای (دامت برکاته) طول عمر باعزت ازدرگاه خداوند منان مسئلت می طلبم ویادوخاطره عملیات بزرگ وسرنوشت ساز کربلای یک وشهدای این عملیات راگرامی میدارم .
در جهت تبیین وتحلیل درست عملیات کربلای یک مهران بایست به یکسال قبل از آن در میدان رزم وصحنه سیاسی توجه کرد .
بعد از اعلام رئیس جمهور دیکتاتور عراق یعنی صدام مغرور مبنی بر اینکه نیروهای مسلح ایران دیگر قادر به اجرای عملیات گسترده برعلیه ارتش عراق نیستند رزمندگان اسلام درجهت خنثی نمودن این مواضع مغرورانه وتاثیرات سیاسی بر صحنه نبرد باطرح ریزی و اجرای عملیات والفجر ۸(فتح فاو) درسال ۶۴ضربه مهلکی بر ارتش ورژیم بعثی ازلحاظ نظامی وحیثیتی وارد نمودند .
درباره عملیات فاو بیشتر توضیح بفرمایید؟
عملیات فاو درواقع یکی از عملیاتهای پیچیده وغیر قابل تصورازلحاظ تاکتیکی بود ،عملیاتی که همپیمانان صدام رابه تعجب وادار نمود ،زیرا دشمن به یقین رسیده بود که عبور از اروند وحشی وخروشان با جزر ومد آنی ومخرب وموانع ایجاد شده درساحل رودخانه عملیات در آن امکان پذیر نیست وخیالش کاملا از هجوم ایران راحت بود .
اما فرماندهان قدرتمند وباکیاست اعم از سپاه وارتش این معادله رابه هم زدند،البته این عملیات به راحتی وبا وسهولت انجام نگرفت ،شناخت ورصد اطلاعاتی از استعداد دشمن ،میزان محاسبه دقیق جز ومد اروند درطول ۶ماه متوالی وشناسائی های متعدد واستفاده از اصل غافلگیری از اصولی بود که در این عملیات بکاربرده شد .
عملیات در ۲۲بهمن سال ۶۴آغاز وجزیره فاو توسط رزمندگان درسخت ترین شرایط فتح گردید ،این عملیات ضمن اینکه کمر ارتش تادندان مسلح عراق که مستحکمترین موانع را ایجاد نموده بود درهم شکست بلکه درصحنه سیاسی نمادی از تحمیل اراده بردشمن بودکه در قطعنامه های بعدی تاحدودزیادی به نفع ایران چرخش پیدا نمود.
ارتش عراق نزدیک به ۷۵شبانه روزبا استفاده از سلاحهای مخرب شیمیائی ووارد نمودن یگانهای زبده وبمبارانهای وسیع وحشتناک تلاش نمود که نیروهای ایرانی را پس بزند اما بامقاومت مستحکم وجانانه رزمندگان اسلام باتلفات سنگین مواجه ونهایتا با پذیرش شکست عملیات تثبیت گردید .
اما ارتش عراق همچنان به دنبال باز پس گیری فاو بود ،زیرا قدرت وابهت ارتش عراق دراین عملیات ازلحاظ روانی وتاکتیکی درهم شکسته شد.
فرماندهان سپاه وارتش به اهمیت حفظ جزیره فاو هم به جهت قطع کردن حضور ارتش عراق در دریا وهم به لحاظ سیاسی بیشترین توان ونگاه خود به نگه داری فاو داشتند.
رژیم عراق از ماهای پایانی سال ۶۴تا اردیبهشت سال ۶۵چندین عملیات با عنوان "دفاع متحرک" از فکه تا حاج عمران در شمال غرب انجام داد وعمدتا این عملیاتها برعلیه خطوط دفاعی ارتش جمهوری اسلامی انجام گرفت که درکلیه این عملیاتها مقاومت های جانانه ارتش اسلام تک های دشمن را خنثی وتلفات سختی بردشمن وارد نمودند .
مهران چگونه اشغال شد؟
آخرین عملیات دفاع متحرک عراق درمهران برعلیه خطوط دفاعی ارتش اسلام بود که به هردلیل یگانهای زرهی عراق توانستند با عبور از خط ارتش شهر وشمال وشرق مهران را اشغال نماید .
گردانهای احتیاط تیپ امیرالمومنین ایلام ویک گردان از تیپ ۲۱امام رضا که در مقر لشکر وایلام حضور داشتند توانستند سریع خودرابه منطقه نبرد بر سانند وضمن توقف نمودن حرکت دشمن خط دفاعی رادر ارتفاع کله قندی وارتفاعات همجوار به سمت غرب،تپه های رضا آباد وشرق امام زاده سید حسن تشکیل دهند ،درواقع اگر این اقدام سد کننده توسط یگانهای سپاه انجام نمیگرفت چه بسا ارتش عراق با یک خیز چند ساعته بابستن جاده اصلی به سمت دهلران تیپ امیرالمومنین (ع) استان ایلام که در منطقه عملیاتی چنگوله مستقر بود درمحاصره کامل قرار میگرفت .دفاع جانانه این گردانها درجهت متوقف نمودن پیشروی بیشتر دشمن واقعا عاشورایی بود.
عراق دست به یک اقدام تبلیغاتی زد وبا شلیک گلوله توپ در بغداد از خبرنگاران خارجی برای دیدن از شهرمهران دعوت بعمل آورد ،جشن مفصل رادر شهرهای عراق به راه انداخت وصدام با غروراعلام کرد مهران مهریه فاو است وایران اگر فاورا تخلیه نکند مهران همچنان در اشغال ارتش عراق است .
طبیعتا این تبلیعات واقدام فانتزی عراق برای فرماندهان سپاه وارتش و رزمندگان اسلام سخت و ازلحاظ روانی وحیثیتی گران تمام شد .
مهران چگونه آزاد شد؟
امام امت (ره)متوجه ترفند تبلیغاتی دشمن شدند وراسا" به فرماندهی کل سپاه دستور دادند که مهران بایست آزاد شود ودرواقع این یک دستور راهبردی به سپاه بود .گرچه سپاه همه تلاش خودرا برای حفظ فاو بکاربرده بود اما دستور امام بایست اجرائی میشد .
براساس همین دستور واحدهای اطلاعات سپاه وارد منطقه شدند وبا کمک نیروهای بومی خطوطدفاعی دشمن وعقبه های آن را شناسایی وبرآوردها رابه فرماندهان گزارش میدادند .یگانهای عمل کننده سپاه به تدریج وبا اصل غافلگیری وارد منطقه شدند
.۴۲شبانه روز تلاش بی وقفه فرماندهان وواحدهای اطلاعاتی منتج به طرح ریزی عملیات کربلای یک گردید.
درباره عملیات کربلای یک توضیح بفرمایید؟
عملیات در شب نهم تیرماه با رمز یا ابالفضل العباس ادرکنی آغاز ویگانهای سپاه در مرحله او خطوط دفاعی دشمن درشمال مهران تا حوالی شهر که چندین لایه دفاعی تشکیل میداد درهم شکستند واین مرحله به جنگ خاکریزها معروف گردید .
مرحله دوم درروز دهم تیر منجر با آزاد سازی شهر مهران گردید.
هجوم رزمندگان برای آزادسازی جنوب مهران درمراحل بعدی آغاز گردید .
سرعت عمل رزمندگان اسلام به حدی برق آسا بود که ارتش عراق توان پدافند از خطوط دفاعی مستحکم قبل از عملیات دفاع متحرک خوددر ارتفاعات قلاویزان نداشت ومجبورشد که تا شهر بدره وزرباطیه وحواشی آن پا به فرار بگذارد .
عملیات کربلا یک مهران بعد ده شبانه روز تثبیت شد و خط بطلانی بر عملیاتهای دفاع متحرک عراق کشید وارتش عراق را ازاجرای عملیاتهای طراحی شده منصرف نمود .
فرماندهان ونیروهای تیپ امیرالمومنین (ع) وسپاه استان در سه مرحله در این عملیات نقش بسزایی داشتند .
ابتدا اجازه ندادند که ارتش عراق خودرا به ارتفاعات شمال مهران برساند واگر این اتفاق می افتاد یقینا اجرای عملیات کربلای یک باسختی و تاخیر ویا کامل انجام نمیگرفت ،ازطرفی راه ارتباطی تیپ امیرالمومنین (ع)به منطقه عملیاتی چنگوله با مشکل مواجه وحتی محاصره تیپ از طریق جاده اصلی مهران به دهلران متصور بود .
مرحله بعدی نقش نیروهای اطلاعاتی در منطقه جهت شناسائی عقبه های دشمن بود که واحد اطلاعات تیپ نقش فراوانی در همراهی یگانهای عمل کننده داشت ونهایتا شرکت گردان احتیاط تیپ در عملیات کربلای یک بود.
باتوجه به اینکه ارتش عراق نتوانست مهران را حفظ نماید این تصور وجودداشت که بعلت اینکه مهران به ظاهر یک شهر محسوب میشد وارتش عراق تلاش مینمود که آن رادربرابر فاو قلمداد نمایداین حساسیت در مهران ایجاد شد،لذا این نقش به گردانهای تیپ امیر المومنین (ع) در حفاظت از مهران بعداز عملیات کربلای ۱ محول گردید ،گرچه هنوز چند گردان ازتیپ امیرالمومنین همزمان در منطقه عملیاتی چنگوله حضور داشتنداما مقدورات وتوانمندیهای موجود تیپ امیرالمومنین بعدازاین عملیات به لشکر ارتقا داد و تا پایان دفاع مقدس ضمن اجرای چندین عملیات گسترده درشمال غرب وچند عملیات محدود در مهران نقش تعیین کننده ای داشت .
گرچه مسئولیت اجرای این عملیات در تصرف اهداف زمینی به عهده سپاه بود اما نقش موثر وبی بدیل پشتیبانی هوائی وتوپخانه ای ارتش جمهوری اسلامی وهوانیروز قهرمان وپشتیبانی جنگ جهاد سازندگی دراین عملیات انصافا با تلاشهای بی وقفه وفراوانی همراه بود .
نقش مردم و شرایط آن زمان چگونه بود؟
اگر بخواهیم نمادی از همدلی وهمراهی مردم بزرگ ایران وبه تبع آن ایلام را به تصویر بکشیم وبیان کنیم نقش مردم ایلام در پشتیبانی ازرزمندگان اسلام دراین عملیات بی بدیل بود،درواقع مردم ایلام هم فرزندان خودرا درطول دفاع مقدس به جبهه ها اعزام میکردند وهم در پشتیبانی از رزمندگان علیرغم اینکه آواره کوه وبیابان بودند دریغ نکردند .
دقیقا یادم هست دونقاهتگاه بزرگ برای مجروحین عملیات در ایلام وچوار تشکیل شد ،زنان ومردان چواری تمام امکانات مورد نیاز مجروحین را شخصا تامین ونسبت به پرستاری از آنان انجام میدادند.درجلسه فرماندهان سپاه در تهران برادر شمخانی که آن زمان فرمانده نیروی زمینی سپاه بود همکاری وهمراهی مردم ایلام خاصتا مردم چوار را بعنوان بهترین خاطرات دوران جنگ بیان داشتند.
دریک جمله بایست عرض نمایم معدل مردم ایلام در دوران دفاع مقدس نه فقط کمتر از مردم مقاوم دزفول وخرمشهر نبود بلکه بالاتر ووالاتر بود .

 
انتهای پیام/ر

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب