کد مطلب: 45358
تاریخ انتشار : 1399-04-02 08:33
لازم است برای تولید خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو ۵ فرصتی کافی به خودروسازان داده شود.

به گزارش ايلام بيدار ، تاکید یکجانبه بر تولید و واردات خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو ۵ در حالی است که سوخت متناسب با این خودروها در کشور تولید نمی شود. علاوه بر این، مهمترین عامل آلودگی هوا در کلانشهرها در مورد وسایل حمل و نقل، آلایندگی خودروهای فرسوده است. مسئله ای که به دلایل مختلف با بی توجهی مواجه شده است.
طبق ماده ۴ آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) حداقل حد لازم برای آلایندگی خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی و همچنین سوخت توزیعی، استاندارد یورو ۵ تعیین شده است.
طبق این قانون در صورت اجرا نشدن این استاندارد، خودروهای تولید شده پلاک نمی شوند. این موضوع اما از چند جهت دچار اشکال است:
تحریم اولین مانع اجرای استاندارد یورو ۵
انتقال تکنولوژی تولید موتورهای با کیفیت یورو ۵ اولین مسئله پیش روی کشور در اجرای قانون هوای پاک است. هرچند الزام خودروسازان به دستیابی به فناوری تولید خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو ۵ اقدامی درست است اما باید واقعیت های موجود برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته شود. از همین رو لازم است برای تولید خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو ۵ فرصتی کافی به خودروسازان داده شود.
نسخه عجیب برای هوای پاک خودرو یورو ۵ با سوخت یورو ۴
یکی از موارد عجیب در اجرای قانون هواک پاک، فراموش شدن تامین سوخت یورو ۵ برای خودروها است. تاکید یکجانبه بر تولید خودرو با استاندارد آلایندگی یورو ۵ در حالی است که حتی مقدمات تامین سوخت یورو ۵ هم مهیا نشده است. از همین رو اصرار یکسویه برای اجرای قانون هوای پاک و تاکید بر تولید خودروهای یورو ۵ آن هم بدون دستیابی به دانش تولید این خودروها، دستیابی به هدف این قانون در کاهش آلودگی هوا را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
اسقاط خودروهای فرسوده راهکار اصلی اما فراموش شده
طرح مسائلی نظیر تولید خودروی یورو ۵ آن هم بدون تامین سوخت متناسب با آن یا نصب فیلتر دوده در خودروهای دیزلی در حالی مطرح می شود که مسئله اصلی آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرهایی همچون تهران، مسئله خودروهای فرسوده است.
کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده در چند سال گذشته را می توان یکی از مهمترین عوامل افزایش آلودگی هوا علی رغم افزایش کیفیت سوخت به یورو ۴ دانست.
با وجود این که تلاش هایی برای رونق دادن به فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده صورت گرفته است اما اتخاذ تدابیر غلط در این مسیر، اجرای این سیاست را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به طور مثال، مشروط کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو، یکی از مهمترین اشتباهات صورت گرفته در قوانین طراحی شده برای اسقاط خودرو و کاهش آلودگی هوا بوده است.
مشروط شدن واردات خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده باعث شد با ممنوع شدن واردات خودرو در سالهای اخیر، روند اسقاط خودرو به شدت دچار کاهش شده و مهمترین عامل آلودگی هوا همچنان باقی بماند.
این اشتباه در حالی صورت گرفت که با یک تغییر جزئی می توان این شرایط را به وضعیت ایده آل تغییر داد. در صورتی که به جای واردات «خودرو»، واردات «قطعات خودرو» به اسقاط خودروهای فرسوده مشروط شود، فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده به رونق سابق خود بازخواهد گشت.
علت این امر، حجم بسیار بالای واردات قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو است. هر ساله سهم بسیار زیادی از واردات کشور صرف واردات قطعات خودرو می شود که در صورت مشروط کردن واردات این قطعات به اسقاط خودروهای فرسوده، می توان فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده را سرعت داد و از این طریق گام بلندی در راستا کاهش آلودگی برداشت.

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب