کد مطلب: 45002
تاریخ انتشار : 1399-03-13 08:30
رحلت امام خمینی (ره) یکی از وقایعی است که هنوز در قلب های مردم تازه است وخاطرات زیادی از آن روزها در قلب مردم باقی مانده است.

به گزارش ايلام بيدار ، انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ بشری بود با رهبری امام خمینی (ره) توانست طاغوت را از میان برداشه وبرمستکبران تاریخ پیروز شود.

ویژگی های شخصیتی امام خمینی (ره) به نحوی بود که محبت امام در قلب مردم جای داشت وهمین امر باعث شد تا بر بسیاری از مشکلات وکمبود ها بتوانند به پیروزی دست پیدا کرده وامروزبا رهبری حکیم ودانا  به یکی از قدرتمند ترین کشورهای دنیا تبدیل شود که در مقابل ظلم واستبداد در سطح جهانی ایستاده است.

رحلت امام خمینی (ره) یکی از وقایع تالم برانگیز تاریخ انقلاب اسلامی است که واقعه ای تاثیر گذار دراذهان مردم است و هنوز هم خاطرات آن باقی است.

قطعا کسانی که آن روزها را درک کرده اند خاطراتی دارند که بیان آن وانتقال به نسل های آینده امری ضروری تا آیندگان هم آن روزها را به نحوی درک کنند.

وقتى كه خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـويـى زلزله اى عظيـم رخ داده است ، بغضها تـركيـد و سرتاسر ايران و همـه كانـونهايـى كـه در جـهان بـا نام و پيام امام خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و بـر سر و سينه زدنـد. هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات غير قابل كنترل مردم را در آن روزها تـوصيف كند.

داغ رحلت امام در قلب ها باقی است

شریفی از شهروندان چرداولی در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: رحلت امام خمینی (ره) واقعه سنگینی بود که هنوز هم داغ آن روی قلب هایمان احساس می شود.

وی افزود: روزی که خبر رحلت امام خمینی (ره) از رادیو پخش شد در حال کار کشاورزی بودیم که داد وفریاد در روستا وشهرها بلند شد وهمه مردم هراسان ونگران بودند.

این شهروند چرداولی در ادامه گفت:با شنیدن این خبر دست از کار کشاورزی برداشتیم ودر گوشه ای نشسته وفقط گریه کردیم وداغ از دست دادن امام را نمی توانستیم باور کنیم به همین جهت هنوز هم داغ رحلت امام در قلب هایمان باقی است.

شریفی خاطرنشان کرد: بعد از رحلت امام خمینی (ره) نگران آینده کشور بودیم که با این همه زحمت دوباره دست طاغوت نیافتدولی رهبر انقلاب آیت اله خامنه ای به خوبی توانستند در طول سال های متوالی انقلاب را از گزند حوادث حفظ کنند.

رحلت امام خمینی (ره) قابل باور نبود

پیری از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت:رحلت امام خمینی (ره) را نمی توانستیم باور کنیم زیرا این شخصیت بزرگوار اسطوره ای بود خستگی ناپذیر که توطئه استکبار نتوانسته بود گزندی به او وارد کند.

وی افزود: با شنیدن خبر رحلت امام با تمام توان به سرو صورت خود کوبیدیم وهراسان در کوچه ها به راه افتادیم وتنها چیزی که می دیدیم فقط غم وماتم است با عجله خودمان را به مساجد رساندیم ودیدیم که همه مردم جمع هستند وگریه وزاری می کنند.

پیری خاطرنشان کرد:رحلت امام قطعا یکی از وقایع تاریخ انقلاب اسلامی است که در قلب مردم باقی مانده ودرایت رهبر انقلاب وپیشرفت های امروزه تلخی آن روزها را به شرینی شکست استکبار تبدیل کرده است.

انتهای پیام/ر

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب