کد مطلب: 41681
تاریخ انتشار : 1398-11-06 07:11
با عملي نمودن تئوري تحول صنعت دامپروري كشور، مي توان گامي ديگر در راستاي اقتصاد مقاومتي برداشت.

به گزارش ايلام بيدار ، اهميت و جايگاه فراورده هاي دامي نظير گوشت ولبنيات در سبد غذايي انسان بر كسي پوشيده نيست.

خودكفايي در توليد اين مواد و صدور مازاد آنها به خارج از كشور يكي از راهكارهاي تقويت اقتصاد مقاومتي است كه لازم است براي رونق دهي بيشتر به صنعت دامپروري و مكانيزه نمودن حداكثري اين بخش، اقدامات و برنامه ريزيهاي كلان كشوري صورت گيرد.

نهاد و سازمانهايي از جمله سازمان جهاد كشاورزي،بسيج سازندگي، امورعشايري، سازمان دامپزشكي، بانك كشاورزي و... در راستاي متحول نمودن و به روز نمودن صنعت دامپروري مي توانند ايفاي نقش داشته باشند.

در همين خصوص برآن شديم تا  برخي راهكارها و شيوه هاي گسترش و مقاومتي نمودن اين صنعت را متذكر شويم تا الگويي نظري براي استفاده كنندگان بوده باشد.مراحل پيشنهادي در اين تئوري به شرح زير مي باشند:

گام اول؛ تحقيق و پژوهش و تهيه مواد آموزشي: نهادهاي باني طرح در زمينه هاي اصلاح ن‍ژاد در استانهاي مختلف، پروژه ها وطرحهاي آموزشي را بررسي و طرح هاي با قابليت اجرا را شناسايي و درقالب كتابچه آموزشي تدوين نمايند.

علوفه هاي متنوع، شناسايي خواص وويژگي آنها جمع آوري وبصورت علمي مدون گردد. ويژگي هاي جامع هر نژاد اصلاح شده مطابق شرايط آب وهوايي شناسايي شوند.

تحقيقات دانشگاهي در رشته دامپروري بصورت عملي به اين موضوع پرداخته وفعاليت پژوهشي آنها درقالب پايان نامه هاي ميداني تصويب شود.مروجين و مربيان مواد آموزشي تهيه شده در اين راستا در هر استان(منطق)  تعيين و مامور گردند.

گام دوم؛ آموزش و اجراي آزمايشي:عده زيادي از جمعيت كشور را عشاير كوچرو و ساكنين روستا ها تشكيل مي دهند كه به پرورش سنتي دام مشغولند.به منظور ارتقاي توليدي وشغلي اين جمعيت، ضروري است كلاسهاي آموزشي فشرده اختياري و اجباري در سطح روستاها و مناطق عشايرنشين برگزار گردد ومحتواي آموزشي دراين راستا بوي‍ژه اصلاح نژاد، تغيير سبك نگهداري، تصحيح خوراك دام وبهداشت آنها در اختيار جامعه هدف قرار داده شود.

گام سوم؛ اصلاح نژاد دام: نژادهاي بومي كشور كه دوقولوزا و چند قولوزا هستند و توليد شير و گوشت بيشتري دارند بايد شناسايي،تكثير و ترويج گردند و در اختيار پرورش دهندگان و عشاير كشور قرار داده شوند، نژادهايي از ميان گوسفند، بز، طيور، ماهي و زنبور عسل
كه سازگارتر از لحاظ آب و هواي هر منطقه باشند.تنوع نژادهاي بومي كشور خوشبختانه بسيار زياد است.از 27نژاد بومي گوسفند مي توان نژادهاي  بختياري، قزل، فشدي؛ فراهاني،سنجابي،افشاري، سنگسري كردي و... را نام برد.همچنين از 10نژاد اصيل بز بومي كشور مي توان به راييني،عدني،مرغوز،نجدي، سيستاني،تالي و... اشاره كرد. بعنوان مثال مي توان گفت كه نژاد تالي در منطق گرمسير بسيار سازگاري آب و هوايي بيشتري دارد. در حوزه طيور مي توان از نژادهاي متنوع مانند لاري ، هلندي،كردي، مرندي را نام برد.

گام چهارم، اصلاح تغذيه دام: در مبحث تغذيه دام لازم است پژوهشهاي علمي تري صورت گيرد واز خوراكيهاي متنوع تري استفاده شود، برگ درختان تنوع، كاه ، كلش، گياهاني مانند شبدر، يونجه وذرت علوفه اي براي نژادهاي مختلف از نظر بازدهي پس ازتغذيه بررسي و به عرصه پژوهش گذاشته شوند. به عنوان مثال برگ درخت سنجد باعث دوقلو زايي گوسفندان مي شود.

"آجرهاي ليسيدني" كه يك مكمل از تمام موادمعدني و ويتامينها براي دامها محسوب مي شوند ودر دامپروري مدرن جهان امروز رايج شده اند را بايد درمناطق مختلف اشاعه داد.چراي سنتي دام در مزارع وچمنزارها را مورد بررسي كمي وكيفي از لحاظ غناي غذايي قرار دهيم. نمك مورد استفاده در دامپروري ها اصلاح شود.

گام پنجم، بهداشت و واكسيناسيون: ن‍ژادهايي كه مقاوم تر دربرابر بيماريهاي دامي هستند، شناسايي ومعرفي شوند، به منظور توليد محصولات لبني وگوشتي سالم تر، حتي الامكان از داروهاي گياهي وطبيعي در درمان بيماريهاي دام و طيور استفاده شوند، بعنوان مثال براي زخم هاي دهاني گوسفند وبز از گياه آويشن وبراي شست وشوي بدن آنها از برگ گردو استفاده شود، به منظور ضدعفوني كردن سالنهاي مرغداري از دود اسپند و در جيره غذايي پرندگان، سياهدانه وارد شود. به زنبورهاي عسل مي توان شيره خرما و شكر سنتي بعنوان جايگزين شكرمعمولي داد.

گام ششم، اصلاح شيوه نگهداري: جمعيت عشاير كشور، درصد عمده اي از دامداري را انجام مي دهند اما از آنجائيكه شيوه نگهداري سنتي آنها در دشت وصحرا موجب عدم بازدهي مطلوب تراست، به همين منظور بهتراست اين قشر به صنعتي نمودن دامپروري ترغيب و حمايت شوند تا علاوه بر آسيب كمتر به چراگاههايي كه دراثر چراي بي رويه تخريب شده اند، پرورش وپرواربندي دامهاي عشاير كوچرو، بصورت يكجانشين در روستاها صورت گيرد. ومحصول بيشتري از زحمات اين قشر عايد خود و جامعه شود و بالاخره اينكه نژادهاي سنتي بومي كم بازده با نژادهاي اصلاح شده جايگزين شوند.

گام هفتم، ارائه تسهيلات: به تمامي طرحهاي تحولي در صنعت دامپروري، زنبورداري وپرورش ماهي مي بايست تسهيلات به صرفه حمايتي اعطاء گردد. وام قرض الحسنه براي ساخت مكان دامپروري صنعتي وخريد نژاد بهتر براي متقاضيان فراهم گردد. موضوع بيمه نمودن دامها وطيور دراولويت باشد. آبرساني وبرق رساني به همه روستاها ومناطق عشايرنشين به منظور جلوگيري ازمهاجرت روستائيان به شهرها صورت گيرد. دولت وبخش خصوصي براي بازاريابي مناسب محصولات آنها خدمات لازم را فراهم آوردو كارگاههاي تبديلي مانند چرم سازي، ريسندگي، بسته بندي تخم مرغ و... دراستانهاي مختلف ايجاد گردد.

 

انتهای پیام/ش

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب