بدترین خبر برای اصلاح طلبان:
ورود قالیباف به دولت روحانی قطعی شد
کد مطلب: 32823
تاریخ انتشار : 1397-04-13 08:54
اصلاح طلبان روزگاری نه چندان دور دولت تدبیر و امید را اینگونه آنالیز می کردند؛ رئیس جمهورش را اصلاح طلبتر از عارف می دانستند، معاون اولش را گزینه خود برای 1400 نام گذاشته بودند و همچنین وزیران اصلاح طلب و مورد تایید کابینه تدبیر و امید را حتی کامل تر ازکابینه اول خاتمی می دانستند؛ اینک همین دولت مورد تایید بدترین کارنامه سیاست خارجه و اقتصادی را به بارآورده و طبیعی است که هر خبری ولو دروغ درباره این دولت آنها را دربدترین شرایط روحی قرار می دهد!

به گزارش ايلام بيدار ،مهدی جهان تیغی: در چند روز گذشته خبر معاول اول شدن قالیباف را اول از همه خود اصلاح طلبان در روزنامه هایشان مطرح کردند و بعد در فاصله کوتاهی خودشان هم شتابزده تکذیب کردند! این شتاب زدگی بقدری در کلمات نویسندگان اصلاح طلب نمایان بود که زمین و زمان را دوختند تا بگویند این خبر دروغ است و اصلا امکان ندارد قالیباف به دولت برود. عجیب است که خودشان خبر منتشر و داغ می کنند و بعد هم با اضطراب فراوان تکذیب می کنند!

اما در وهله اول شتابزدگی و حجم پرداخت اصلاح طلبان در تکذیب معاون اولی دولت روحانی طبیعی است. چه خبری بدتر از اینکه روحانی فردی همانند قالیباف را که سالهاست به او تاخته اند تا بعد از شهرداری به پاستور نرود، معاون اول کند. بنابراین سطحی از نگرانی قابل پذیرفته است و اما دست و پاگم کردن اصلاح طلبان کمی غیرطبیعی به نظر می رسد! آنهم در خبری که دروغ بودنش اظهرمن الشمس است. پس راز این دست و پا گم کردن چیست؟!

برای یک گروه شکست خورده، ناامید، مضطرب از آینده و .... حمل بر صحت کردن اخبار کاملا دروغ و شاخدار هم طبیعی است. و وضعیت اصلاح طلبان هم این روزها غیر از این نیست. اصلاح طلبان روزگاری نه چندان دور دولت تدبیر و امید را اینگونه آنالیز می کردند؛ رئیس جمهورش را اصلاح طلبتر از عارف می دانستند، معاون اولش را گزینه خود برای 1400 نام گذاشته بودند و همچنین وزیران اصلاح طلب و مورد تایید کابینه تدبیر و امید را حتی کامل تر ازکابینه اول خاتمی می دانستند؛ اینک همین دولت مورد تایید بدترین کارنامه سیاست خارجه و اقتصادی را به بارآورده و طبیعی است که هر خبری  ولو دروغ درباره این دولت آنها را دربدترین شرایط روحی قرار می دهد!

اصلاح طلبان این روزها راهی جز این ندارند که در رسانه هایشان وقیحانه بگویند از دولت عبور کردند و اصلا دولت اصلاح طلب نیست و .... اما آنها در همین فرار به جلو نیز از سوی دیگر نگرانند که روحانی با چرخش به راست و حتی ترمیم کابینه با افراد توانمند اصولگرا بتواند از گردنه سخت اقتصادی عبور کند و آنوقت دیگر اصلاح طلبان همین دولت اعتدالی را هم از دست خواهند داد. آنهم در شرایطی که حجاریان اخیرا مدعی شده که اصلاح طلبان باید به همین دولت های اعتدالی دلخوش باشند. اینجا راز اضطراب عجیب برای آمدن قالیباف خودش را بیشتر نشان می دهد.

خبر معاون اول شدن قالیباف ولو کاملا دروغ باشد ولی تصورش هم برای اصلاح طلبان سخت است که روحانی جهانگیری – گزینه اصلاح طلبان برای 1400- را به علت ناکارآمدی کنار بگذار و رقیب سابق خود را جایگزین او کند . درصورتی که سوابق قالیباف در شهرداری تهران هم نشان می دهد که اگر نتواند دولت را با همین وضعیت موجود به عالی ترین سطح برساند ولی متحول کردن دولت قطعی است.

در این شرایطی خبری بدتر از این نخواهد بود که اصلاح طلب بخوانند و بشنوند: آمدن قالیباف به دولت روحانی قطعی شد! در آنصورت نگرانی از نتیجه و پیروز انتخابات 1400 به کنار، دیگر حتی اعتدالیون جدیدی هم وجود ندارد که اصلاح طلبان به آنها آویزان شوند!

 

انتهای پیام/الف

برگزیده سایت

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب:

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب